Online gokken is erg verleidelijk, voor veel mensen zelfs verslavend en we horen bij Sirius Legal dan ook zeer regelmatig spelers die, soms op korte tijd, érg veel geld verspeeld hebben. Nochtans is er erg strenge wetgeving die de bedragen die je kan verliezen aan banden moet leggen. Voor online kansspelen geldt immers een zogenaamde “stortingslimiet”, die de bedragen die je wekelijks op je diverse online accounts bij (erkende) online casino’s kan storten ernstig beperkt.

Heb je toch meer geld gestort? Dan kan je dat in de meeste gevallen terugvorderen van het casino. Alleen blijken online casino’s die regels alles behalve correct toe te passen en vaak verschuilen ze zich daarbij achter technische moeilijkheden om te meten hoeveel iemands inzetten over verschillende websites heen bedragen. Laat dat je niet ontmoedigen en lees even mee. Zo ken jij je rechten als speler …

Stortingslimiet?

Sinds 1 juni 2019 geldt een wettelijke “stortingslimiet” van 500 euro per week voor online kansspelen en weddenschappen en dat, in principe over alle vergunde online casino’s heen. De stortingslimiet betekent niet dat je inzet beperkt is tot 500 euro per week, maar wel dat je maar 500 euro per week mag storten op je spelersrekening.

Op deze manier probeert de overheid kwetsbare mensen te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van gok- en kansspelverslavingen. Gokken en kansspelen kunnen namelijk snel ontsporen met potentieel destructieve gevolgen.

Stortingslimiet niet gerespecteerd

Heel wat kansspeloperatoren blijken deze stortingslimieten geregeld aan hun laars te lappen en we spreken wekelijks met spelers die bedragen vér boven 500 euro per week op hun diverse spelersrekeningen hebben gestort. In sommige gevallen zijn ze daar zelfs expliciet toe aangezet of uitgenodigd door het casino in kwestie.

Dat is vanzelfsprekend echt niet OK. De wet beschermt spelers immers tegen zichzelf en wie meer dan 500 euro per week bijgestort heeft, kan effectief de terugbetaling eisen van alle bedragen boven de stortingslimiet.

Zowel de Kansspelcommissie als de Raad van State bevestigen dit zeer duidelijk. (arresten nrs. 251.229 en 247.527): als het gestorte bedrag toch de limiet overschrijdt, dan moet dit bedrag worden teruggestort. Elke andere interpretatie zou ingaan tegen de betekenis van een stortingslimiet volgens de Raad van State en bij Sirius Legal delen we vanzelfsprekend ook die mening.

Noteer wel dat er nog enkele procedures lopen waarin aanbieders van kansspelen proberen om die stortingslimiet onderuit te halen, maar tot nader order heb je als speler onbetwistbaar recht op terugbetaling. Zodra die situatie zou veranderen, lees je het natuurlijk bij ons als eerste.

De stortingslimiet en de problemen in de praktijk

De nieuwe regels klinken zeer mooi, maar voor kansspeloperatoren zijn ze allesbehalve een cadeau. Al heel snel na de invoering bleek immers dat het quasi onmogelijk is om het naleven van de stortingslimiet van 500 euro over alle vergunde websites heen te garanderen. Voor casino’s bestaat er tot op vandaag geen softwaretoepassing die dat mogelijk maakt.

Omdat het onmogelijk is om over alle websites heen de limiet van 500 euro te meten, aanvaardt de Kansspelcommissie voorlopig dat aanbieders de limiet van 500 euro gewoon per website berekenen. Wij hebben hier zelf overigens zéér grote vraagtekens bij. De wet is immers duidelijk en noch de casino’s, noch de Kansspelcommissie kunnen de inhoud van de wettelijke verplichtingen waaraan casino’s zich moeten houden zomaar eenzijdig wijzigen.

De stortingslimiet zou overigens binnen afzienbare tijd nog verder kunnen zakken, tot 200 euro per week (en hier wel per website). Een ontwerp van Koninklijk Besluit in die zin van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is intussen goedgekeurd door de ministerraad en wacht nu op de goedkeuring van de Gegevensbeschermingsautoriteit (er worden namelijk heel wat persoonsgegevens uitgewisseld tussen de verschillende instanties) en de Raad van State. Maar voorlopig blijft de wekelijkse stortingslimiet dus nog even op 500 euro.

Zelf je limiet verhogen?

Wil je toch meer dan 500 euro per week kunnen storten? Dat kan theoretisch gezien wel, maar alleen als je geen financiële problemen hebt (als je niet als wanbetaler in de Kredietcentrale geregistreerd staat). Je kan dan een verhoging vragen en 72 uur later is die actief. Het enige probleem vandaag is dat ook hier de nodige software om de kredietcontrole te kunnen doen ontbreekt, waardoor een verhoging de facto onmogelijk is. De enige spelers die vandaag over een hogere stortingslimiet beschikken zijn zij die onmiddellijk bij het ingaan van de nieuwe regelgeving in 2019 aangegeven hebben dat ze hun limiet wilden verhogen De wet voorzag op dat moment immers een eenmalige uitzondering.

De Belgische overheid moet ons inziens nu wel dringend werk maken van de nodige softwaresystemen. Die moeten enerzijds toelaten om over aanbieders heen de limiet te bekijken in het belang van de speler, maar anderzijds ook de verhoging van de limiet voor wie dat wil wél mogelijk maken. Dat laatste zal er immers voor zorgen dat heel wat spelers op een legale manier voor grotere bedragen kunnen gokken, waardoor kansspelaanbieders niet meer de facto gedwongen worden om illegale overschrijdingen van de stortingslimiet toe te laten.

Hulp nodig in je discussie met online casino’s?

Verbazend genoeg kennen maar weinig spelers hun rechten. Als jij de voorbije tijd bedragen verspeeld hebt die boven de stortingslimiet liggen, contacteer ons dan even. We bekijken graag jouw case en geven je een goede inschatting van je kansen op recuperatie van je verliezen.