Articles

Results 1 to 5 of 16


Inwerkingtreding Wet implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

European Union - July 26 2022 Op 1 augustus aanstaande treedt voor werkgevers een belangrijke wet in werking, namelijk: de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…

Klaas Wiersma

Entry into force Act implementation EU-Directive Transparent and predictable working conditions

Netherlands - July 26 2022 From 1 August onwards, employers will have to comply with an important new act: the Act implementing the EU Directive on transparent and predictable…

Klaas Wiersma

Eerste Kamer neemt Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen aan

Netherlands - June 16 2022 Het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) is op 24 mei 2022 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Met de…

Kitty Lieverse, Maureen te Poel, Wendy Pronk

Dutch Senate adopts Act on further remuneration measures for financial undertakings

Netherlands - June 15 2022 The legislative proposal for further remuneration measures for financial undertakings (Wnbfo) was adopted by the Dutch Senate on 24 May 2022. With the…

Wendy Pronk

Quoted: Transparent and predictable working conditions

European Union, Netherlands - June 14 2022 The Act implementing the EU Directive on transparent And predictable working conditions (Wet implementatie EU-Richtlijn transparante en…

Lucy de Ruiter