We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 427

Pierwsza decyzja w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej
 • CMS
 • Poland
 • March 8 2018

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK”) wydał pierwszą decyzję na podstawie nowych przepisów w sprawie nieuczciwego wykorzystywania


First decision on unfair use of contractual advantage
 • CMS
 • Poland
 • March 8 2018

The Office of Competition and Consumer Protection (“UOKiK”) has issued its first decision under new regulations on abuse of contractual advantage. In


European Commission approves the Polish electricity capacity market
 • CMS
 • Poland
 • February 14 2018

The European Commission approved the Polish electricity capacity market on 7 February 2018. The Act on capacity market, which was adopted in early


New Law on Electromobility in Poland
 • CMS
 • Poland
 • February 13 2018

On the 5th of February 2018, the President of the Republic of Poland signed the Act on Electromobility and Alternative Fuels (“Act”). The Act is the


Poland almost prepared to delay the application date of the Polish Insurance Distribution Act that implements the IDD
 • CMS
 • Poland
 • February 7 2018

On 1 February 2018 the Polish Parliament adopted the act amending the Polish Insurance Distribution Act (“IDA”) that implements the EU’s Insurance


Projekt zmian w Prawie telekomunikacyjnym. Usługi o podwyższonej opłacie na cenzurowanym.
 • CMS
 • Poland
 • February 1 2018

Available languages: EN Rządowy projekt zmian do Prawa telekomunikacyjnego, przesłany do Sejmu pod koniec stycznia 2018 r., wprowadza zmiany w


Draft amendments to the Telecommunications Act. Premium services under strict observation.
 • CMS
 • Poland
 • February 1 2018

Available languages: PL At the end of January 2018, draft amendments to the Telecommunications Act were delivered to the Polish Parliament. The


Update on waste management
 • CMS
 • Poland
 • January 31 2018

In December 2017 the Polish Parliament adopted an act amending the waste management system. The amendment adapts Polish law to EU law and changes


Zmiany w gospodarce odpadami
 • CMS
 • Poland
 • January 31 2018

W grudniu 2017 roku polski Parlament uchwalił ustawę nowelizującą system gospodarowania odpadami. Jednym z jej celów było dostosowanie polskich


Rynek suplementów diety pod lupą polskich regulatorów
 • CMS
 • Poland
 • January 25 2018

Prezes UOKiK opublikował wyniki kontroli suplementów diety przeprowadzonej w 2017 roku przez Inspekcję Handlową. W wyniku kontroli zakwestionowano