We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 3,275

Brzo-inrichtingen opgelet; zorg dat de procedures op orde zijn
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • August 18 2017

De Hoge Raad heeft vorige maand beslist dat het gerechtshof een Brzo-inrichting op onjuiste gronden heeft vrijgesproken van het niet-voldoen aan de


Gebruik van afvalpassen voor ondergrondse containers strijdig met de Wet bescherming persoonsgegevens. Autoriteit Persoonsgegevens treedt alsnog handhavend op
 • Stibbe
 • Netherlands
 • August 18 2017

Op 13 juli 2017 heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Gelderland een belangrijke uitspraak gewezen over de verwerking van persoonsgegevens bij


Het (on)recht na een onterecht uitgeoefend recht van parate executie
 • Stibbe
 • Netherlands
 • August 18 2017

Het recht van parate executie is het recht van een hypotheekhouder (of pandhouder) om zich zonder executoriale titel op het met het hypotheekrecht


Esports and image rights
 • CMS Netherlands
 • Netherlands
 • August 17 2017

The District Court of Amsterdam has held, in its 9 August 2017 decision, that Riot Games has infringed the image rights of the famous soccer star


Merkinbreuk door Gort?
 • Chiever
 • Netherlands
 • August 15 2017

Afgelopen maandag kruisten wijnimporteur LFE en wijnboer Ilja Gort bij de rechter in Utrecht de degens over Gorts' nieuwe wijn ZoMerlot. Volgens LFE


Change of position competition and relations clause gone?
 • Clint Lawyers and Mediators
 • Netherlands
 • August 14 2017

The Court of Appeal of ‘s-Hertogenbosch recently rendered a decision on the validity of a competition and relations clause following a major change to


Functiewijziging concurrentie- en relatiebeding foetsie?
 • Clint Lawyers and Mediators
 • Netherlands
 • August 11 2017

Recent heeft Gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan over de geldigheid van een concurrentie- en relatiebeding na een ingrijpende functiewijziging


Week 32 De belangrijkste Hoge Raad uitspraak van deze week: 'Beroep via de email ontvankelijk indien geen gelegenheid tot herstel is verleend'
 • Houthoff Buruma
 • Netherlands
 • August 11 2017

Belanghebbende heeft per email bezwaar ingesteld bij de gemeente Den Haag. De heffingsambtenaar heeft per brief geantwoord dat bij de gemeente Den


News Update EU State Aid Special
 • Houthoff Buruma
 • European Union, France, Netherlands
 • August 10 2017

In 2006, the French shipping company Société Nationale Corse-Méditerranée ("SNCM") was privatised. The capital injection and privatisation plan for SNCM


Supreme Court provides guidelines for determining reasonable compensation individual circumstances can be taken into account
 • Baker McKenzie
 • Netherlands
 • August 8 2017

As opposed to earlier presumptions, the Supreme Court has ruled that when determining reasonable compensation (billijke vergoeding), the consequences