Clear all

Refine your search

Tags
Author
Jurisdiction

6,489 results found

Article
Ask Lexy

Stibbe | European Union, Netherlands | 21 Sep 2023

Het begrip ‘achteruitgang’ en tijdelijke effecten op de waterkwaliteit onder de Kaderrichtlijn Water

Kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen en de term ‘achteruitgang’ De KRW is een Europese richtlijn die in 2000 werd aangenomen. Het belangrijkste…
Article
Ask Lexy

Loyens & Loeff | Netherlands | 21 Sep 2023

Tax Update Automotive Sector (Prinsjesdag 2023)

In 2023 bedraagt de maximale belastingvrije reiskostenvergoeding € 21 cent per kilometer. In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld deze onbela…
Article
Ask Lexy

Loyens & Loeff | Netherlands | 20 Sep 2023

Prinsjesdag 2023: Real Estate Update

Op 19 September 2023 heeft de regering het Belastingplan 2024 gepubliceerd, evenals wijzigingen In enkele belastingwetten. In deze update vatten we…
Article
Ask Lexy

Stibbe | Netherlands | 19 Sep 2023

Het omgevingsplan

In een omgevingsplan kunnen regels worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving (Artikel 4.1 lid 1 Ow). In ieder…
Article
Ask Lexy

Stibbe | European Union, Netherlands | 19 Sep 2023

Signaleringsblog week 38: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

Met de Kamerbrief van 11 September 2023 heeft demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tevens minister voor…
Article
Ask Lexy

Loyens & Loeff | Netherlands | 19 Sep 2023

Prinsjesdag 2023: wijzigingen op het gebied van de Loonheffingen

Naar aanleiding van Prinsjesdag op 19 September 2023 heeft het demissionaire kabinet het Belastingplan 2024 en verschillende andere wetsvoorstellen…
Article
Ask Lexy

Loyens & Loeff | Netherlands | 19 Sep 2023

Prinsjesdag 2023: de gevolgen voor het Nederlandse familiebedrijf

Vandaag heeft het demissionaire kabinet het Belastingpakket 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Een aantal van de in het pakket opgenomen…
Article
Ask Lexy

Stibbe | European Union, Netherlands | 17 Sep 2023

Hof van Justitie: prejudiciële vragen over gegevensverwerkingen door Meta

Op 4 juli 2023 heeft het Europees Hof van Justitie een arrest gewezen in de zaak C-252/21 (Meta e.a. Tegen Bundeskartellamt). Meta Platforms Ireland…
Article
Ask Lexy

Stibbe | European Union, Netherlands | 15 Sep 2023

Signaleringsblog week 37: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In haar uitspraak van 6 September 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3380) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat een…
Article
Ask Lexy

Maverick Advocaten NV | European Union, Netherlands | 15 Sep 2023

Europa legt greenwashing aan banden: vijf vragen over de voorgestelde strengere regels voor milieuclaims

Op 23 maart 2023 heeft de Europese Commissie (“Commissie”) haar voorstel voor de Richtlijn Groene Claims (het “Voorstel”) gepubliceerd - ook wel…
Previous page 1 2 3 ...