Clear all

Refine your search

Author
Jurisdiction

193 results found

Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 29 May 2023

Ett steg närmare ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar

Utländska direktinvesteringar, som innebär att utländska aktörer köper upp svenska företag, är viktiga för det svenska näringslivets utveckling…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 23 May 2023

Ökat fokus på återanvändning av avloppsvatten - fastighetsägarens roll

Återanvändning av avloppsvatten är resurseffektivt och bidrar till ett hållbart samhälle, samt till uppfyllande…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 23 May 2023

Nytt avgörande om lokalhyresmoms

Reglerna om lokalhyresmoms har varit föremål för både prövning och kritik. Förslag om att förenkla reglerna och vidga dess tillämpningsområde har…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 22 May 2023

Fler intressanta avgöranden från domstolarna i upphandlingsmål

I förra månadens nyhetsbrev berättade Lindahl om Kammarrätten i Stockholms och Kammarrätten i Sundsvalls beslut att inte i sak pröva två…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Global | 15 May 2023

Generativ AI och juristernas roll: ”Vi som yrkeskår får inte vara rädda”

Få lär ha missat de senaste månadernas intensiva debatt kring generativ AI i allmänhet och ChatGPT i synnerhet.…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | European Union | 5 May 2023

Förstärkta due diligence-krav för företag kan snart träda i kraft

I slutet av April kom ytterligare ett EU-beslut som tydligt visar att EU i snabb takt avser att implementera hållbarhetsregler och att trenden rör…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | European Union | 4 May 2023

EU-lagarna som påverkar er digitala agenda

De senaste fem åren har inneburit en explosionsartad utveckling av EU-rättsliga direktiv och förordningar rörande data, cybersäkerhet och det…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | European Union | 27 Apr 2023

Nyheter inom hållbar finansiering - kommissionen presenterar nya granskningskriterier för taxonomin

EU:s gröna giv - som är en handlingsplan för att hejda klimatförändringar, främja cirkulär ekonomi och biologisk mångfald och minska föroreningar -…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 27 Apr 2023

Ny dom avseende upprättande av insiderförteckning

Förvaltningsrätten i Stockholm har i en ny dom förtydligat när insiderförteckning ska upprättas enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”)…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Denmark, Finland, Norway | 27 Apr 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor kan bli möjliga nästa år

Med anledning av pandemin infördes under år 2020 tillfälliga bestämmelser som gjorde det möjligt för bolag och föreningar att genomföra bolags- och…
Previous page 1 2 3 ...