Clear all

Refine your search

Tags
Author
Territory
Jurisdiction

1,884 results found

Article
Ask Lexy

NSN Law Firm | Turkey | 1 Jun 2023

1 Haziran 2023 tarih ve 32208 sayılı Resmi Gazete’de, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Piyasa Kontrolü Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Söz konusu Yönetmelik; TİTCK tarafından ruhsatlandırılmış veya izin verilmiş beşeri tıbbi ürünler ve bunların üretiminde…
Article
Ask Lexy

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership | Turkey | 31 May 2023

Planli alanlar imar yönetmeliği’nde deprem önlemleri kapsaminda değişiklikler yapildi

12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ("Y&ouml…
Article
Ask Lexy

CBC Law | Turkey | 31 May 2023

Anayasa Mahkemesi’nden Bozma Kararından Sonra Islaha İlişkin Önemli Karar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (“AYM”); 2019/23977 başvuru numaralı ve 15.02.2023 tarihli kararı Ile, tahkikat aşaması sürmekte iken…
Article
Ask Lexy

CBC Law | Turkey | 30 May 2023

Müdahilin Tek Başına Kanun Yoluna Başvurabileceğine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı Yayımlandı

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 3 Mart 2023 tarih ve 2021/4 E. - 2023/1 K. Sayılı Kararı, 25 Mayıs 2023 tarih ve 32201 sayılı Resmi…
Article
Ask Lexy

NSN Law Firm | Turkey | 29 May 2023

27 Mayıs 2023 tarih ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de İleri Tıbbi Tedavi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği yayımlanmıştır

Yönetmelik kapsamında; ileri tedavi tıbbi ürünlerinin istenen etkililik ve güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını…
Article
Ask Lexy

Baker McKenzie | Turkey | 29 May 2023

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte…
Article
Ask Lexy

NSN Law Firm | Turkey | 29 May 2023

27 Mayıs 2023 tarih ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır

Ruhsat başvurusunda sunulması gereken belgelerden, etkin maddelerin ve uygulanabilir olduğu durumlarda etkin maddenin üretim işleminde kullanılan ara…
Article
Ask Lexy

Gen Temizer Ozer | Turkey | 28 May 2023

Derneklerin Topladığı Pazar Verileri Rekabeti Kısıtlar mı?

Bilgi değişiminden doğan rekabetçi etkilerin yanı sıra son dönemlerde Kurul’un sürpriz bir şekilde sektörel dernekler tarafından toplanan bir dizi…
Article
Ask Lexy

NSN Law Firm | Turkey | 26 May 2023

26 Mayıs 2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazetede “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir

Yönetmelik Ile Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nde yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:…
Previous page 1 2 3 ...