Clear all

Refine your search

Tags
Author
Territory
Jurisdiction

470 results found

Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 17 May 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser er nu vedtaget

Den 11. Maj 2023 vedtog Folketinget en ny lov om ansættelsesbeviser. Den nye lov træder i Kraft 1. Juli 2023. Den nye lov om ansættelsesbeviser er…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 17 May 2023

Krav om kompatibilitet med bestemt IT-produkt var (endnu engang) sagligt

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 10. Maj 2023, Filial af Trend Micro Emea Limited mod Region Hovedstaden, igen truffet afgørelse om, at…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 11 May 2023

Ansættelsesbevisloven er vedtaget

Et flertal i folketinget har den 11. Maj 2023 vedtaget lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Loven træder i Kraft den 1. Juli 2023…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | European Union | 4 May 2023

Ordregiver idømt ”bøde” på 840.000 kr. på grund af ulovlig direkte tildeling

Klagenævnet for Udbud pålagde Herlev Kommune en økonomisk sanktion samt erklærede kontrakten for uden virkning, idet betingelserne for anvendelsen af…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark, European Union | 19 Apr 2023

Sådan gør du dine it-investeringer bæredygtige

En undersøgelse om brugen af grønne krav og kriterier i offentlige udbud har vist, at under 7 % af danske kommunale udbud fra perioden januar 2021…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 5 Apr 2023

Krav om kompatibilitet med eksisterende it-miljø var sagligt

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 22. Marts 2023, Filial af Trend Micro Emea Limited mod Region Hovedstaden, truffet afgørelse om, at konkrete…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 23 Mar 2023

Vedtagelse af ændringer til ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven vedrørende initiativer til at modgå seksuel chikane

Folketinget har den 23. Marts 2023 vedtaget en række ændringer til ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven, der alle er…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 22 Mar 2023

Ordregivers henvendelse om mulig konkurrencefordrejning var ikke en afklaring om opfyldelsen af udvælgelseskriterier

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 14. Marts 2023, Landis+Gyr mod Andel Holding A/S m.fl., gentaget, at ordregiver i udvælgelsen skal lægge vægt…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 22 Mar 2023

Vedtagelse af lov om ændring af udlændingeloven, der skal styrke den internationale rekruttering

Folketinget har den 23. Marts 2023 vedtaget ændringer til udlændingeloven, der skal gøre det lettere (og billigere) for danske virksomheder at…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark, European Union | 8 Mar 2023

Manglende angivelse af rammeaftalens maksimale værdi førte til annullation

Klagenævnet for Udbud annullerer Aarhus Kommunes tildelingsbeslutning, da den maksimale værdi eller mængde for ydelser omfattet af rammeaftalen ikke…
Previous page 1 2 3 ...