Clear all

Refine your search

Industry

255 results found

Article
Ask Lexy

Filip & Company | European Union, Romania | 13 Sep 2023

CJUE a stabilit situațiile în care consumatorii sunt exonerați de orice obligație de plată

Consumatorul care a încheiat un contract în afara sediului comercial al întreprinderii, fără să fie informat cu privire la dreptul…
Article
Ask Lexy

Filip & Company | Romania | 13 Sep 2023

Persoana care desfășoară o activitate sub controlul unei alte persoane nu răspunde pentru acțiunile acesteia din urmă

ICCJ a stabilit că răspunderea pe care persoana care supraveghează și controlează activitatea unei alte persoane o are pentru acțiunile acesteia din…
Article
Ask Lexy

Filip & Company | Romania | 8 Sep 2023

Salariatul detașat care a încasat drepturi salariale peste nivelul maxim prevăzut de lege nu este obligat să le restituie

ICCJ a stabilit că un salariat al unei autorități/instituții publice nu poate primi de la societatea la care ar fi detașat, societate la care…
Article
Ask Lexy

Filip & Company | Romania | 8 Sep 2023

Raportul de cauzalitate reprezintă și un criteriu în stabilirea întinderii obligației de reparare a prejudiciului, conform raționamentului Înaltei Curți de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât recent că în analiza răspunderii delictuale, raportul de cauzalitate este și un…
Article
Ask Lexy

Filip & Company | Romania | 8 Sep 2023

ICCJ. Răspunderea administratorului pentru datoriile fiscale ale societății în insolvență nu se prezumă

Înalta Curte a stabilit că organele fiscale au obligația de a aduce dovezi concrete că administratorul este răspunzător pentru nedeclararea…
Article
Ask Lexy

Filip & Company | Romania | 8 Sep 2023

ICCJ. Cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale este admisibilă în contencios administrativ

Înalta Curte de Casație și Justiție („ÎCCJ") a stabilit că este posibilă formularea unei cereri de emitere a unui ordonanțe…
Article
Ask Lexy

Filip & Company | Romania | 8 Sep 2023

Poți introduce în cuprinsul cererii de anulare a unui act administrativ fiscal motive suplimentare față de cele arătate prin contestația administrativă? Raționamentul Înaltei Curți de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat în cadrul procedurii dezlegării unor chestiuni de drept cu privire la anumite norme…
Article
Ask Lexy

Filip & Company | Romania | 8 Sep 2023

ICCJ a stabilit că principiul proporționalității poate fi invocat pentru a sancționa excesul de putere

ICCJ a stabilit că autoritățile trebuie să respecte principiul proporționalității atât la momentul emiterii unui act, cât și la cel al…
Article
Ask Lexy

Filip & Company | Romania | 8 Sep 2023

Au dreptul inspectorii ANPC să folosească camere de corp în timpul controlului?

Conform unei declarații de presă publicată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP")…
Article
Ask Lexy

Filip & Company | Luxembourg | 8 Sep 2023

CJUE. C-457/21 P | Comisia/Amazon.com și alții. Soluțiile fiscale anticipate: în opinia avocatului general, Comisia a constatat în mod eronat că Luxemburg a acordat ajutoare de stat incompatibile în favoarea Amazon, sub formă de avantaje fiscale

Prin Decizia din 4 octombrie 2017, Comisia a constatat că Luxemburg a acordat, printr-o soluție fiscală anticipată din anul 2003, ajutoare de stat…
Previous page 1 2 3 ...