Clear all

Refine your search

4 results found

Article
Ask Lexy

DWF LLP | Iraqi Kurdistan, Turkey, United Kingdom | 17 Feb 2022

KRG's Production Sharing Contracts have been ruled unconstitutional by Iraq's highest court

In this article, Slava Kiryushin and Joshua Coleman-Pecha review the latest decision by the Iraqi Federal Supreme Court, what the wider ramifications…
Article
Ask Lexy

Bross & Partners | Iraq, Iraqi Kurdistan, Vietnam | 3 Feb 2021

Sơ lược thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở Iraq và khu tự trị Kurdistan

Iraq, tên đầy đủ là Cộng hoà Iraq là một quốc gia ở khu vực Trung Đông có nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lợi thu được từ dầu mỏ, trong khi…
Article
Ask Lexy

Al Tamimi & Company | Iraqi Kurdistan | 25 Apr 2020

New advertisement law in the Kurdistan Region of Iraq

The Kurdistan Region of Iraq (the ‘KRI’) adopted its first Commercial Advertising Law (the ‘Advertising Law’) in December 2019 which imposes controls…
Article
Ask Lexy

Al Tamimi & Company | Iraq, Iraqi Kurdistan | 31 Jan 2020

Copyright Protection in Iraqi-Kurdistan

As an autonomous region of Iraq, Iraqi-Kurdistan (Kurdistan Region of Iraq) in 2012, passed its own law to govern copyright and adjacent rights…
Previous page 1 Next page