We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search

Clear all

Refine your search

6 results found

Article

SORAINEN | Estonia | 12 Sep 2018

Tegelikud kasusaajad tuleb avalikustada!

Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted peavad hiljemalt 2018. Aasta oktoobri lõpuks esitama tegelike kasusaajate kohta andmed äriregistrile. Uute

Article

Eversheds Sutherland (International) LLP | Estonia | 21 Feb 2017

Töötervishoiu või -ohutuse nõuete rikkumise tagajärjed

Kutsehaigus võib kujuneda või tööõnnetus juhtuda ka siis kui tööandja kohustused töötervishoiu ja -ohutuse tagamisel on täidetud. Sellisel juhul

Article

Eversheds Sutherland (International) LLP | Estonia | 12 Dec 2016

Saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang

Teabel on kaubanduslik väärtus eelduslikult siis, kui see ei ole avalikult kättesaadav ning teabe hankimiseks on nähtud vaeva. Avalikult kättesaadaval

Article

Eversheds Sutherland (International) LLP | Estonia | 5 Apr 2016

Tööpraktika lepingud

Mis on tööpraktika, kas praktikandiga peab sõlmima töölepingu ja maksma palka? Artiklis antavad vastused jaotuvad selle järgi, milline on praktika

Article

Eversheds Sutherland (International) LLP | Estonia | 31 Jul 2015

Pealiskaudne suhtumine korteri müüki võib viia kohtusse

Tavapraktikas on korterite müük midagi, millele pooled liigset tähelepanu ei pööra. Ostja leidmiseks kasutatakse maaklerit ning maakler koostab

Article

Eversheds Sutherland (International) LLP | Estonia | 31 Jul 2015

Seadusemuudatus põhjustab ebakindlust kinnisvaratehingute tegemisel

Teated eluasemeturu aktiivsusest sunnivad heitma pilku kinnisvaratehingute aktuaalsetele küsimustele. Üks selliste küsimuste ring seondub

Previous page 1 Next page