Clear all

Refine your search

Tags
Author
Territory
Jurisdiction

407 results found

Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 9 May 2022

Højesteret: En provisionslønnet tandplejer havde krav på løn beregnet på grundlag af provision optjent forud for sin hjemsendelse under covid-19-pandemien

Den 2. Maj 2022 afsagde Højesteret dom i en sag vedrørende beregning af provision til en hjemsendt tandplejer, som var hjemsendt under de…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 4 May 2022

Kontraktstyring og sanktionering af bæredygtige krav

En effektiv kontraktstyring er nødvendig for at sikre, at de bæredygtige hensyn og krav bliver båret ind i kontraktudførelsen efter udbuddets…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 20 Apr 2022

Udbudslovens pligt til forhåndsoplysning om evalueringsmodel gælder ikke for udbud under light-regimet

Klagenævnet for Udbud fastholder, at ordregiver under light-regimet alene er forpligtet til at fastlægge en procedure, der overholder den almindelige…
Article
Ask Lexy

Wolters Kluwer Asia-Pacific | Asia-Pacific | 6 Apr 2022

Effektivt samarbejde - en glemt del af digitaliseringen?

Digitalisering af revisionsbranchen giver os værktøjerne til at kunne samarbejde mere effektivt. I denne Artikel forklarer vi, hvorfor…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 6 Apr 2022

Ordregiver var ikke forpligtet til at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud

Tilbudsgiver havde vedlagt en reference fra en anden enhed og opfyldte derfor ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver klagede…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark, European Union, USA | 4 Apr 2022

Principaftale om udveksling af personoplysninger mellem EU og USA

I slutningen af sidste uge offentliggjorde EU-Kommissionen og USA i en fælles udtalelse om, at parterne er nået til enighed om de overordnede rammer…
Article
Ask Lexy

Otello Advokatfirma | Denmark | 29 Mar 2022

Havfrue-sagen: Sammenstødet mellem ophavsret og ytringsfrihed

Der opstår ikke sjældent sammenstød mellem ophavsretten og retten til ytringsfrihed. Østre Landsret har for nylig i den såkaldte "havfrue-sag" taget…
Article
Ask Lexy

Otello Advokatfirma | Global, Russia | 29 Mar 2022

Rusland har lovliggjort tyveri af IP-rettigheder

Rusland har den 8. marts 2022 vedtaget et dekret, der giver den russiske regering mulighed for at udnytte brugen af opfindelser, brugsmodeller og…
Article
Ask Lexy

Otello Advokatfirma | European Union | 29 Mar 2022

Få tilskud til registrering af dine IP-rettigheder

Nu kan små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med hjemsted i EU ansøge om tilskud til registrering af IP-rettigheder via SMV-fonden. Tilskuddene…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 24 Mar 2022

Bæredygtige underkriterier skærper konkurrencen - så brug dem

Den klare fordel ved at inddrage bæredygtige hensyn som et konkurrenceparameter i et underkriterium til tildelingskriteriet er, at ordregiver åbner…
Previous page 1 2 3 ...