Clear all

Refine your search

Tags
Firm name
Author
Jurisdiction
Language

1,255 results found

Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 18 May 2022

New ruling on indirect protection of tenure for tenants of non-residential premises in the area of property law

In March 2022, the Supreme Court handed down a judgment in Case No T 459-21 which is relevant to the formal requirements established in the interests…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 18 May 2022

A new proposal for differentiation of shore protection is halted

On 22 March 2022, the Government decided to introduce a bill on changes to shore protection and differentiated shore protection. It was proposed that…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 18 May 2022

Mark- och miljööverdomstolen prövar forumfråga vid tvist om va-tjänster

Mark- och miljööverdomstolen har genom slutligt beslut meddelat den 6 maj 2022 i mål nr M 3939-21 avvisat en talan rörande jä…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 18 May 2022

Sanktionsavgift mot klarna - vikten av transparens och tydlighet I en s.k. "Personuppgiftspolicy”

Den 28 mars i år utfärdade Integritetsskyddsmyndigheten ("IMY") en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor med anledning av att Klarnas…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 18 May 2022

New rules in the area of procurement - a summary

The proposed changes to the law aim to make court proceedings in public procurement cases faster and more predictable for both procuring public…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 18 May 2022

Länsstyrelsen beslutar om sanktionsavgift för överträdelse av säkerhetsskyddslagen

Lindahl har i en tidigare Artikel redogjort för de senaste ändringarna i säkerhetsskyddslagen (2018:585) som trädde i Kraft den 1…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 17 May 2022

Ny proposition om hållbara vattentjänster

Den 5 april 2022 beslutade regeringen om en proposition…
Article
Ask Lexy

Wolters Kluwer Asia-Pacific | Sweden | 12 May 2022

Redovisningskonsultens många roller

Ibland inspiratör och ibland bromskloss. En redovisningskonsult kan behöva ikläda sig många olika roller i sitt yrke. Låt oss prata om några av dem…
Article
Ask Lexy

Wolters Kluwer Asia-Pacific | Sweden | 9 May 2022

Så kan verktyg för skatt och bokslut stötta din digitalisering

Idag är det viktigt att alltid ha ett digitaliseringsperspektiv vid val av nya verktyg. Vi listar några områden där ett skatt- eller bokslutprogram…
Article
Ask Lexy

Wolters Kluwer Asia-Pacific | Sweden | 5 May 2022

3 tips för en snyggare årsredovisning

En årsredovisning ska vara tydlig och överskådlig. Här är några tips för hur du enkelt gör årsredovisningen lättare att ta till sig....
Previous page 1 2 3 ...