Clear all

Refine your search

Tags
Author
Jurisdiction
Language

3,271 results found

Stibbe logo
From our main offices in Amsterdam, Brussels and Luxembourg, together with our branch offices in Dubai, Hong Kong, London and New York, we handle our…
Article
Ask Lexy

Stibbe | Netherlands | 11 May 2022

Minister voor VRO wil lokaal maakwerk voor energie- en milieuprestatie beperken industriële woningbouw te versnellen

Bij kamerbrief van 12 April 2022 kondigde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan dat de maatwerkmogelijkheden voor…
Article
Ask Lexy

Stibbe | European Union, Netherlands | 11 May 2022

Meer circulaire en duurzame producten onder de voorgestelde Ecodesign-Verordening

De Europese Commissie wil producten in de EU duurzamer maken met nieuw beleid en nieuwe wetten. De Commissie wil dat doen met ‘Sustainable products…
Article
Ask Lexy

Stibbe | European Union, OECD | 11 May 2022

Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

On 23 February 2022 the European Commission (the “Commission”) published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the…
Article
Ask Lexy

Stibbe | Netherlands | 11 May 2022

Mobiliteit en de Omgevingswet: met het Besluit werkgebonden personenmobiliteit wil de regering sturen op verduurzaming van woonwerkverkeer en zakelijk verkeer

Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit is op 19 April 2022 aan de Staten-Generaal voorgehangen. Dit Besluit verplicht ondernemingen met meer dan…
Article
Ask Lexy

Stibbe | Netherlands | 3 May 2022

Trillinghinder: bij gebrek aan bestuursrechtelijke normering toch civiele risicoaansprakelijkheid en zorgplicht om hinder te reduceren of te compenseren

Bestuursrechtelijke regelgeving en harde normen ter voorkoming van trillinghinder zijn zeer beperkt. De rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelde…
Article
Ask Lexy

Stibbe | Netherlands | 3 May 2022

Als de bom valt

“Carrière maken Voordat de bom valt Werken aan mijn toekomst Voordat de bom valt Ik ren door mijn agenda Voordat de bom valt Veilig in het…
Article
Ask Lexy

Stibbe | Netherlands | 2 May 2022

Minister kondigt nieuwe aanpak aan voor een breder en strenger stikstofbeleid

Op 1 April heeft minister Van der Wal in een omvangrijke Kamerbrief haar plannen gepresenteerd voor een gecombineerde aanpak van natuur, water en…
Article
Ask Lexy

Stibbe | Netherlands | 2 May 2022

Casus Weespersluis: een procedeerverbod in kort geding vanwege misbruik van recht. Kan dat zo maar?

De kortgedingrechter verplichtte onlangs een ideële stichting haar Beroep tegen een omgevingsvergunning in te trekken vanwege misbruik van recht…
Article
Ask Lexy

Stibbe | Netherlands | 29 Apr 2022

Zienswijzen ingediend? Reactie vragen aan aanvrager!

In het bestuursrecht komt het nu eenmaal voor dat derden een zienswijze kunnen indienen over besluiten die door een initiatiefnemer zijn aangevraagd…
Article
Ask Lexy

Stibbe | Netherlands | 28 Apr 2022

Reactie Stibbe op het Voorstel voor herziening van de Corporate Governance Code

Op 21 februari 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de “Commissie”) een Consultatiedocument (het “Voorstel”) gepubliceerd…
Previous page 1 2 3 ...