Refine your search

Tags
Work area
Language

4 results found

Article
Ask Lexy

Taylor Wessing | Slovakia | 19 Jun 2020

State subsidy for rent payment - FAQ

On 17 June 2020, Act no. 155/2020 Coll., which introduces a state subsidy scheme for rent payment for tenants of commercial premises, entered into…
Article
Ask Lexy

Taylor Wessing | Slovakia | 19 Jun 2020

Štátna dotácia na úhradu nájomného - otázky a odpovede

Dňa 17. júna 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z., ktorý zavádza schému štátnej…
Article
Ask Lexy

Taylor Wessing | Slovakia | 19 Jun 2020

Governmental Subsidies for Rent - Q&A

On 17 June 2020, Act No. 155/2020 Coll. introducing the governmental subsidy to cover rent paid by tenants in commercial premises took effect. We have…
Previous page 1 Next page