We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 973

Geen aanbestedingsplicht (meer) voor productie en groothandelslevering van elektriciteit in Nederland
 • Loyens & Loeff
 • Netherlands, European Union
 • February 19 2018

Bij besluit heeft de Europese Commissie bepaald dat opdrachten die worden geplaatst om de productie en groothandelslevering van elektriciteit in


Practical legal aspects of solar PV projects in the Netherlands
 • CMS
 • Netherlands
 • February 13 2018

Although solar photovoltaic (PV) power plants currently represent a small part of global power generation, solar PV is becoming an increasingly


FAQ: wanneer is een subsidie overdraagbaar?
 • Stibbe
 • Netherlands
 • January 22 2018

In de praktijk rijst geregeld de vraag of een subsidie overdraagbaar is. Te denken valt aan een gebouw dat wordt verkocht terwijl aan de verkopende


Site decisions offshore wind farm zones Hollandse Kust III and IV (zuid)
 • Loyens & Loeff
 • Netherlands
 • January 19 2018

The Minister of Economic Affairs and Climate Policy has published the site decisions for the offshore wind farm zones Hollandse Kust III (zuid) and


Practical legal aspects of solar PV projects in the Netherlands
 • CMS
 • Netherlands
 • January 10 2018

Although solar photovoltaic (PV) power plants currently represent a small part of global power generation, solar PV is becoming an increasingly


Wetgevingsagenda energietransitie samengevat in een tijdlijn
 • Bird & Bird
 • Netherlands
 • January 9 2018

Volgens de ambitieuze Wetgevingsagenda energietransitie van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstukken I 201718, 30 196, G) staan we


Twee arresten Hoge Raad over goederenrechtelijke kwalificatie transformatoren bij afnemer en vestiging opstalrecht
 • Loyens & Loeff
 • Netherlands
 • January 8 2018

De Hoge Raad heeft op 5 januari 2018 twee arresten gewezen die van belang zijn voor de goederenrechtelijke kwalificatie van transformatoren en andere


Beter verbruiks- en kostenoverzicht energie: beter milieu
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • December 20 2017

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is voornemens met een nieuw wijzigingsbesluit onder meer het Besluit factuur, verbruiks- en


Better energy consumption and costs overview: better environment
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • December 20 2017

The Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK) is intending to introduce a resolution to amend the Energy Invoice, Consumption and


Nieuwe regels: naar een sterkere financiële positie voor ontvangende energieleveranciers bij restverdeling
 • NautaDutilh
 • Netherlands
 • December 15 2017

Levering van energie is voor kleinverbruikers een essentiële levensbehoefte (zie daartoe ook onze eerdere blog over de veranderende regels bij