We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults:1-3 of 3

Yargıtay 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Verilmiş Tüm Milli Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolunun İptal Davası Olduğuna Dair İçtihadı Birleştirme Kararı Verdi
  • Baker McKenzie
  • Turkey
  • September 27 2018

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ("HMK") yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2011 tarihinden


Kamu İhale Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda ISTAC Tahkim Yolu Açıldı
  • Baker McKenzie
  • Turkey
  • January 5 2018

Kamu İhale Kurumu tarafından Uygulama Yönetmelikleri Eki Tip Sözleşmeleri'nde 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeler


İstanbul Tahkim Merkezi (‘‘ISTAC’’) Hakkında 201625 Sayılı Genelge
  • Güzeloğlu Attorneys-at-law
  • Turkey
  • November 19 2016

İstanbul Tahkim Merkezi Hakkında 201625 Sayılı Genelge 19 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Genelge, İstanbul Tahkim Merkezi’nin