Search

Clear all

Refine your search

2 results found

Taylor Wessing logo
Taylor Wessing LLP is a leading international law firm, advising businesses throughout their life cycle. Specialising in Technology, Media &…
Article

Taylor Wessing | Slovakia | 19 Jun 2020

Štátna dotácia na úhradu nájomného - otázky a odpovede

Dňa 17. júna 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020 Z. z., ktorý zavádza schému štátnej…
Previous page 1 Next page