Clear all

Refine your search

Content type
Author
Jurisdiction

178 results found

Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 18 May 2022

Mark- och miljööverdomstolen prövar forumfråga vid tvist om va-tjänster

Mark- och miljööverdomstolen har genom slutligt beslut meddelat den 6 maj 2022 i mål nr M 3939-21 avvisat en talan rörande jä…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 18 May 2022

Sanktionsavgift mot klarna - vikten av transparens och tydlighet I en s.k. "Personuppgiftspolicy”

Den 28 mars i år utfärdade Integritetsskyddsmyndigheten ("IMY") en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor med anledning av att Klarnas…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 18 May 2022

Länsstyrelsen beslutar om sanktionsavgift för överträdelse av säkerhetsskyddslagen

Lindahl har i en tidigare Artikel redogjort för de senaste ändringarna i säkerhetsskyddslagen (2018:585) som trädde i Kraft den 1…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 17 May 2022

Ny proposition om hållbara vattentjänster

Den 5 april 2022 beslutade regeringen om en proposition…
Article
Ask Lexy

Wolters Kluwer Asia-Pacific | Sweden | 12 May 2022

Redovisningskonsultens många roller

Ibland inspiratör och ibland bromskloss. En redovisningskonsult kan behöva ikläda sig många olika roller i sitt yrke. Låt oss prata om några av dem…
Article
Ask Lexy

Wolters Kluwer Asia-Pacific | Sweden | 9 May 2022

Så kan verktyg för skatt och bokslut stötta din digitalisering

Idag är det viktigt att alltid ha ett digitaliseringsperspektiv vid val av nya verktyg. Vi listar några områden där ett skatt- eller bokslutprogram…
Article
Ask Lexy

Wolters Kluwer Asia-Pacific | Sweden | 5 May 2022

3 tips för en snyggare årsredovisning

En årsredovisning ska vara tydlig och överskådlig. Här är några tips för hur du enkelt gör årsredovisningen lättare att ta till sig....
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 5 May 2022

Nytt avgörande om skadestånd för miljöskada

Högsta domstolen har den 26 april 2022 meddelat …
Article
Ask Lexy

Wolters Kluwer Asia-Pacific | Sweden | 4 May 2022

Så kan digitaliseringen hjälpa dig att samarbeta bättre

En av de stora förändringarna som digitaliseringen för med sig för redovisningsbranschen är möjligheten att kunna samarbeta mer effektivt med hjälp…
Article
Ask Lexy

Wolters Kluwer Asia-Pacific | Sweden | 29 Apr 2022

Glöm inte de dolda kostnaderna

Vid inköp av nya verktyg är det viktigt att inte missa de dolda kostnaderna - det vill säga kostnader som kan dyka upp under resans gång. I den här…
Previous page 1 2 3 ...