Clear all

Refine your search

Content type
Author
Jurisdiction

233 results found

Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 2 Oct 2023

Göta hovrätts avgörande: Anställdas ansvar för lönefordringar

I en komplex juridisk kontext där anställdas skyldigheter vid konkurs står i fokus, har Göta hovrätt nyligen avkunnat ett beslut som kan få…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 2 Oct 2023

Skadeståndskrav för brott mot gdpr blir vanligare - vad gäller?

Att bryta mot GDPR kan bli dyrt. De europeiska tillsynsmyndigheternas beslut skapar rubriker på grund av de ofta uppseendeväckande höga…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 21 Sep 2023

Senaste nytt från lindahls expertgrupp inom finansiell reglering

Utöver att informera om aktuella nyheter inom finansiell reglering har vi valt att närmare analysera Finansinspektionens rapport om konsumenters…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 21 Sep 2023

Göta hovrätts avgörande: Anställdas ansvar för lönefordringar

I en komplex juridisk kontext där anställdas rättigheter vid konkurs står i fokus, har Göta hovrätt nyligen avkunnat ett beslut som kan få djupgående…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 21 Sep 2023

Ny utredning om kontroll av leverantörer i offentliga upphandlingar

Regeringen tillsatte i juni 2022 en särskild utredare för att föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | European Union | 12 Sep 2023

CSRD-regelverket stärker hållbarhetsredovisning

Inom ramen för EU:s gröna giv ser vi nu en snabb utveckling av ny lagstiftning på hållbarhetsområdet. I det längre perspektivet ser vi en rörelse…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | European Union | 29 Aug 2023

EU driver hållbara byggprodukter i hög takt

Arbetet med lagstiftning i EU för att uppnå målen i den gröna given och EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi fortsätter att accelerera…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | Sweden | 7 Jul 2023

Sveriges åtgärder för att stoppa plastföroreningar

Plastföroreningar är en av dagens största miljöutmaningar. Företagen försöker orientera sig i den komplexa problematiken med plastavfall…
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | European Union | 21 Jun 2023

Fortsatt hög takt I EU:s lagstiftningsarbete för bindande ekodesignkrav på produkter

Sedan 2022 har EU arbetat med att ta fram en förordning med hållbarhetskrav på utformning av produkter. Syftet med den kommande förordningen.....
Article
Ask Lexy

Advokatfirman Lindahl | European Union, Sweden | 19 Jun 2023

Nya bestämmelser i ellagen öppnar för aggregeringstjänsternas inträde på elmarknaden

Den 1 juni 2023 trädde ett antal nya bestämmelser och ändringar i ellagen (1997:857) i kraft. De nya…
Previous page 1 2 3 ...