We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults:1-10 of 27

EPO:s riktlinjer för patentering av artificiell intelligens och maskininlärning
 • Valea AB
 • European Union
 • November 29 2018

Den 1 november 2018 trädde ändrade riktlinjer för granskning i det Europeiska patentverket (EPO) i kraft. I de ändrade riktlinjerna finns en ny del


EPO-studie om patent och självkörande fordon
 • Valea AB
 • European Union
 • November 16 2018

Det Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerat en studie om patent och självkörande fordon. Studien analyserar nuvarande trender inom


EU-domstolens beslut C-52717 beträffade SPC:er för CE-märkta medicinska anordningar som innefattar läkemedel
 • Valea AB
 • European Union
 • October 31 2018

Den 25 oktober 2018 kom EU-domstolens beslut C-52717 beträffande tilläggsskydd för läkemedel (supplementary protection certificate, SPC) för en


Förhandsavgörande Av EU-Domstolen (CJEU) I Målet C-12117 Avseende Gileads SPC Som Skyddar ”Blockbuster”-Anti-HIV-Läkemedlet TRUVADA
 • Valea AB
 • European Union
 • August 2 2018

Gileads ”blockbuster”-läkemedel mot HIV, TRUVADA , innehåller två aktiva ingredienser, nämligen tenofovir disoproxil och emtricitabin. Gilead har ett


Konsekvenser av Brexit för tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel
 • Valea AB
 • United Kingdom, European Union
 • May 3 2018

EU-kommissionen publicerade ett meddelande till berörda parter den 27 april 2018 beträffande Brexits effekter på tilläggsskydd (SPC) för läkemedel och


Vad händer med mina IP-rättigheter efter Brexit?
 • Valea AB
 • European Union
 • April 12 2018

I mars i år offentliggjorde EU-kommissionen och Storbritannien ett utkast till utträdesavtal som redogör för aktuell status i Brexitförhandlingarna


Omprövningrättelse av skyddstiden för tilläggsskydd för läkemedel i Sverige
 • Valea AB
 • European Union
 • February 26 2018

Förra veckan meddelade Patent- och Registreringsverket PRV) att man ändrar handläggningen av begäran av omprövning eller rättelse av skyddstiden för


Möbler, lampor och designdomarna
 • Valea AB
 • Sweden
 • February 15 2018

Under de första månaderna av 2018 har vi redan bjudits på två domar från överrätt i mål om upphovsrättsbrott beträffande brukskonst. Det handlar bland


”Kissie” visar vägen för marknadsföring i social media
 • Valea AB
 • Sweden
 • February 5 2018

Marknadsföring i sociala medier med hjälp av influencers har ökat markant under senare år både internationellt och i Sverige. Det har dock förelegat


Återkallande av ett europeiskt patent avseende CRISP-teknologi
 • Valea AB
 • European Union
 • January 29 2018

Nyligen återkallade det europeiska patentverket ett av Broadinstitutets grundläggande patent avseende CRISP-teknologi. CRISP-teknologin anses vara en