Clear all

Refine your search

5 results found

Article
Ask Lexy

ONC Lawyers | Hong Kong | 29 Jan 2021

仲裁員沒有披露在多宗相關案件中接受委任,會否構成偏頗?

最近在 Halliburton Co v Chubb Bermuda Insurance Ltd and others v International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce and others…
Article
Ask Lexy

New Balkans Law Office | Bulgaria | 25 Mar 2020

Епидемията Covid-19 в България: арбитражът като заместител на държавните съдилища

На 13 март 2020 г. България обяви извънредно положение във връзка със защита на общественото здраве. Спешната ситуация, създадена от епидемията на…
Article
Ask Lexy

Eurofast | Bulgaria | 4 Nov 2019

България въвежда правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване

В ДВ. бр. 64 от 13.08.2019 е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Създадена е нова Глава 8…
Article
Ask Lexy

Wolf Theiss | Bulgaria | 14 Dec 2017

Отсрочка за последните мерки относно електронните плащания

На 27 ноември 2017г. Европейската комисия прие Регулаторните технически стандарти ("Техническите стандарти") към втората директива(1) на ЕС за…
Article
Ask Lexy

Schoenherr | Bulgaria | 13 Dec 2017

Съществени промени при юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г.

Съществени промени очакват юридическите лица с нестопанска цел ("ЮЛНЦ") в следствие на реформи в редица норми, уреждащи създаването, дейността и…
Previous page 1 Next page