Search

Clear all

Refine your search

5 results found

Article

ONC Lawyers | Hong Kong | 29 Jan 2021

仲裁員沒有披露在多宗相關案件中接受委任,會否構成偏頗?

最近在 Halliburton Co v Chubb Bermuda Insurance Ltd and others v International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce and others…
Article

New Balkans Law Office | Bulgaria | 25 Mar 2020

Епидемията Covid-19 в България: арбитражът като заместител на държавните съдилища

На 13 март 2020 г. България обяви извънредно положение във връзка със защита на общественото здраве. Спешната ситуация, създадена от епидемията на…
Article

Eurofast | Bulgaria | 4 Nov 2019

България въвежда правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване

В ДВ. бр. 64 от 13.08.2019 е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Създадена е нова Глава 8…
Article

Wolf Theiss | Bulgaria | 14 Dec 2017

Отсрочка за последните мерки относно електронните плащания

На 27 ноември 2017г. Европейската комисия прие Регулаторните технически стандарти ("Техническите стандарти") към втората директива(1) на ЕС за…
Article

Schoenherr | Bulgaria | 13 Dec 2017

Съществени промени при юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г.

Съществени промени очакват юридическите лица с нестопанска цел ("ЮЛНЦ") в следствие на реформи в редица норми, уреждащи създаването, дейността и…
Previous page 1 Next page