We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults:1-10 of 73

Ministr zrušil vyrozumění o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace jako nezákonné
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • December 13 2018

Postavení žadatelů a příjemců podpory z OP VVV bylo opět předmětem právních sporů. Tentokrát nešlo o případ nevyplacení dotace či její části podle


Smluvní výzkum a právo veřejné podpory
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • August 23 2018

Rámec smluvní výzkum definuje následujícími znaky. Za prvé se jedná o výzkumnou činnost realizovanou na objednávku podniku. Z pohledu Rámce však není


Rozvázání pracovního poměru více právními jednáními
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • August 3 2018

Tento článek je zaměřen na problematiku rozvázání pracovního poměru v kontextu jeho neplatnosti a rozvázání pracovního poměru více právními jednáními


Obtíže zahraničních dodavatelů při účasti v českých tendrech
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • July 20 2018

Zahraniční dodavatelé se dnes českých tendrů účastní poměrně standardně. Obvyklé je to především tam, kde zadavatel poptává specifický předmět, který


Ústavní soud se opět vyslovil k poskytování informací o odměňování, tentokrát pedagogů
 • Holec Zuska & Partners
 • Latvia
 • April 27 2018

V návaznosti na svůj právní názor vyslovený v tzv. Platovém nálezu (ze dne 17. 10. 2017 sp. zn. IV. ÚS 137816) vydal Ústavní soud dne 3. 4. 2018


Aplikace správního řádu na dotační řízení
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • February 5 2018

Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 2182000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová


GDPR v oblasti výzkumu a vývoje - desatero povinností
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • January 24 2018

Do nabytí účinnosti nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 25. května 2018 zbývají přibližně čtyři měsíce. Na seminářích a


K novému zákonu o platebním styku
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • January 15 2018

13. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 3702017 Sb., o platebním styku, který byl přijat za účelem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady


Evidence skutečných majitelů
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • January 10 2018

Dne 1.1.2018 je zákonem č. 3682016 Sb. změněn zákon o veřejných rejstřících (3042013 Sb.) a tím je zřízena Evidence skutečných majitelů právnických


Změny občanského zákoníku účinné od 1. 1. 2018
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • January 3 2018

Začátek roku 2018 s sebou přinesl několik poměrně důležitých změn zákona č. 892012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen