We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults:1-6 of 6

Tegelikud kasusaajad tuleb avalikustada!
 • SORAINEN
 • Estonia
 • September 12 2018

Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted peavad hiljemalt 2018. Aasta oktoobri lõpuks esitama tegelike kasusaajate kohta andmed äriregistrile. Uute


Töötervishoiu või -ohutuse nõuete rikkumise tagajärjed
 • Eversheds Sutherland (International) LLP
 • Estonia
 • February 21 2017

Kutsehaigus võib kujuneda või tööõnnetus juhtuda ka siis kui tööandja kohustused töötervishoiu ja -ohutuse tagamisel on täidetud. Sellisel juhul


Saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang
 • Eversheds Sutherland (International) LLP
 • Estonia
 • December 12 2016

Teabel on kaubanduslik väärtus eelduslikult siis, kui see ei ole avalikult kättesaadav ning teabe hankimiseks on nähtud vaeva. Avalikult kättesaadaval


Tööpraktika lepingud
 • Eversheds Sutherland (International) LLP
 • Estonia
 • April 5 2016

Mis on tööpraktika, kas praktikandiga peab sõlmima töölepingu ja maksma palka? Artiklis antavad vastused jaotuvad selle järgi, milline on praktika


Pealiskaudne suhtumine korteri müüki võib viia kohtusse
 • Eversheds Sutherland (International) LLP
 • Estonia
 • July 31 2015

Tavapraktikas on korterite müük midagi, millele pooled liigset tähelepanu ei pööra. Ostja leidmiseks kasutatakse maaklerit ning maakler koostab


Seadusemuudatus põhjustab ebakindlust kinnisvaratehingute tegemisel
 • Eversheds Sutherland (International) LLP
 • Estonia
 • July 31 2015

Teated eluasemeturu aktiivsusest sunnivad heitma pilku kinnisvaratehingute aktuaalsetele küsimustele. Üks selliste küsimuste ring seondub