Search

Clear all

Refine your search

7 results found

Article

SORAINEN | Estonia | 19 Apr 2020

Euroopas möllavast pandeemiast tingitud tööseisakud tekitavad välismaal tegutsevatele Eesti ehitusettevõtjatele maksuriski

Euroopas möllavast pandeemiast tingitud tööseisakud tekitavad välismaal tegutsevatele Eesti ehitusettevõtjatele maksuriski, kuna Eesti asemel…
Article

SORAINEN | Estonia | 12 Sep 2018

Tegelikud kasusaajad tuleb avalikustada!

Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted peavad hiljemalt 2018. Aasta oktoobri lõpuks esitama tegelike kasusaajate kohta andmed äriregistrile. Uute…
Article

Eversheds Sutherland (International) LLP | Estonia | 21 Feb 2017

Töötervishoiu või -ohutuse nõuete rikkumise tagajärjed

Kutsehaigus võib kujuneda või tööõnnetus juhtuda ka siis kui tööandja kohustused töötervishoiu ja -ohutuse tagamisel on täidetud. Sellisel juhul…
Article

Eversheds Sutherland (International) LLP | Estonia | 12 Dec 2016

Saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang

Teabel on kaubanduslik väärtus eelduslikult siis, kui see ei ole avalikult kättesaadav ning teabe hankimiseks on nähtud vaeva. Avalikult kättesaadaval…
Article

Eversheds Sutherland (International) LLP | Estonia | 5 Apr 2016

Tööpraktika lepingud

Mis on tööpraktika, kas praktikandiga peab sõlmima töölepingu ja maksma palka? Artiklis antavad vastused jaotuvad selle järgi, milline on praktika…
Article

Eversheds Sutherland (International) LLP | Estonia | 31 Jul 2015

Pealiskaudne suhtumine korteri müüki võib viia kohtusse

Tavapraktikas on korterite müük midagi, millele pooled liigset tähelepanu ei pööra. Ostja leidmiseks kasutatakse maaklerit ning maakler koostab…
Article

Eversheds Sutherland (International) LLP | Estonia | 31 Jul 2015

Seadusemuudatus põhjustab ebakindlust kinnisvaratehingute tegemisel

Teated eluasemeturu aktiivsusest sunnivad heitma pilku kinnisvaratehingute aktuaalsetele küsimustele. Üks selliste küsimuste ring seondub…
Previous page 1 Next page