Clear all

Refine your search

Content type
Tags
Author
Territory
Jurisdiction

1,484 results found

Article
Ask Lexy

Baker McKenzie | Turkey | 17 May 2022

Anayasa Mahkemesinden İfade Özgürlüğüne İlişkin Yeni Karar

Anayasa Mahkemesinin, öğretmen olan başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiği…
Article
Ask Lexy

Baker McKenzie | Turkey | 17 May 2022

Anayasa Mahkemesinden Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkına Dair Karar

Anayasa Mahkemesi’nin bir başvurucunun özel hayata saygı kapsamındaki kişisel…
Article
Ask Lexy

NSN Law Firm | Turkey | 17 May 2022

Adil Yargılanma Hakkı Işığında Belirsiz Alacak Davasına Konu İşçilik Alacakları

Anayasa Mahkemesi, 20.04.2022 tarih ve 31815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 22.02.2022 karar tarihli ve 2019/12190 başvuru numaralı karar…
Article
Ask Lexy

NSN Law Firm | Turkey | 16 May 2022

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yönetmelik’in 20.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendine göre; en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına…
Article
Ask Lexy

Baker McKenzie | Turkey | 13 May 2022

Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu Eğitim Materyalleri ile Güvenlilik İletişimi ve Farmakovijilans Faaliyetlerinde Kriz Yönetimi Rehberi yayımlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum") geçtiğimiz haftalarda (i) Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu Modül IX EK…
Article
Ask Lexy

Baker McKenzie | Turkey | 11 May 2022

Sağlık Sektöründe Güncel Gelişmeler

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum“) geçtiğimiz haftalarda (i) Çeşitleme Başvuruları Ile…
Article
Ask Lexy

NSN Law Firm | Turkey | 10 May 2022

Sosyal Medya Etkileyicileri Hakkında Reklam Kurulu Kararları

Son yıllarda, sosyal medya kullanımının hızla yaygınlaşması Ile reklam faaliyetleri “Instagram”, “Facebook”,“YouTube” gibi sosyal medya platformları…
Article
Ask Lexy

Gün + Partners | Turkey | 9 May 2022

Tüketici Değerlendirmelerinin ve Tüketici Şikâyetlerinin Yayınlamasına İlişkin Yeni Kurallar

Tüketici değerlendirmeleri ve tüketici şikayetleri, reklam ekosisteminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu değerlendirme ve şikayetler…
Article
Ask Lexy

NSN Law Firm | Turkey | 6 May 2022

Parmak İzi Kayıt Sistemi ile Mesai Takibi Yapılmasında Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararı

Anayasa Mahkemesi, 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10.03.2022 karar tarihli ve 2018/11988 başvuru numaralı karar…
Article
Ask Lexy

Güleryüz & Partners | Turkey | 5 May 2022

Artık Mal Satış Sözleşmeleri de Dövizle İşlem Yapma Yasağına Tabi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No’lu Tebliğ’de 19 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı…
Previous page 1 2 3 ...