Search

Clear all

Refine your search

Content type
Author
Territory
Jurisdiction

337 results found

Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 21 Apr 2021

Tid til lønsamtaler

Der er ikke en lovbestemt pligt for virksomheder til at afholde individuelle lønforhandlinger med medarbejderne. Medarbejdere, der er omfattet af…
Article

Bird & Bird LLP | Denmark | 21 Apr 2021

Ordregivers annullation af en udbudsproces skal være reel og sagligt funderet

Klagenævnet for udbud har i en sjælden kendelse vurderet kravet om, at en begrundelse for en annullation af et udbud skal være saglig. Klagenævnet…
Article

Bird & Bird LLP | Denmark | 15 Apr 2021

Ny SaaS-standardkontrakt

Brancheorganisationen Danske IT-Advokater (DITA) har udarbejdet en standardkontrakt for indløb af it-systemer som en Software-as-a-Service løsning…
Article

Bird & Bird LLP | Denmark | 13 Apr 2021

Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.

Den 29. Marts 2021 afsagde Højesteret en kendelse[1] vedrørende ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, jf. Stk. 1, som blandt andet fastslår, at…
Article

Bird & Bird LLP | Denmark, USA | 7 Apr 2021

Google v. Oracle afgjort: API "kopiering" er ikke en ophavsretskrænkelse

Den amerikanske højesteret har i forgårs fastslået, at Google ikke krænkede den amerikanske ophavsretslov ved at anvende elementer fra Oracles Java…
Article

Bird & Bird LLP | Denmark | 7 Apr 2021

Klagenævnet godkender en variant af sideordnede tilbud

Klagenævnet godkender model, hvorefter en ordregiver med den passende forudgående gennemsigtighed i evaluering lovligt kunne sammenligne priserne på…
Article

Bird & Bird LLP | European Union, France | 29 Mar 2021

Fransk domstol anvender Schrems II præmisser på vaccinationsplatform: Brugen af AWS var ikke i strid med GDPR

Den øverste forvaltningsdomstol i Frankrig, Conseil d'Etat, har afvist at suspendere en samarbejdsaftale med en leverandør, der anvendte AWS Sarl til…
Article

Bird & Bird LLP | Denmark | 24 Mar 2021

Den tredje kendelse i træk, der underkender en direkte tildeling på SKI’s rammeaftale 02.19 (SaaS)

Klagenævnet for udbud har i kendelse af 12. Marts 2021, Assemble A/S mod Sorø Kommune, taget stilling til, hvorvidt en kommune handlede i strid med…
Article

Bird & Bird LLP | Denmark | 11 Mar 2021

Kommunale ordregivere bør være opmærksomme på overgangen til nye krav til affaldssortering med effekt per 1. juli 2021

Dom fra Retten i Lyngby har kastet lys på en række forhold, som kommunale ordregivere kan overveje i forbindelse med ikrafttræden af ny politisk…
Article

Bird & Bird LLP | Denmark | 4 Mar 2021

Nye ændringer til udlændingeloven medfører skærpede krav for arbejds- og opholdstilladelser

Den 21. December 2020 vedtog Folketinget en ændring til udlændingeloven[1], som bl.a. Medfører, at der nu ifm. Med ansøgningen om arbejds- og…
Previous page 1 2 3 ...