Clear all

Refine your search

Content type
Tags
Author
Territory
Jurisdiction

412 results found

Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 18 May 2022

Provisionslønnet medarbejder havde krav på sin gennemsnitlige løn under hjemsendelse

En tandplejer, der var provisionslønnet, var ansat i en tandklinik, som i marts 2020 besluttede at hjemsende tandplejeren med henvisning til en…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 11 May 2022

Ny vejledning fra arbejdstilsynet vedrørende hjemmearbejdspladser

Arbejdsgiver har ifølge arbejdsmiljøloven det overordnede ansvar for at sikre, at arbejdet, herunder hvis det udføres hjemme, er sikkerheds- og…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 10 May 2022

Ny version af standardkontrakten for it-drift, D17, er netop blevet offentliggjort

Version 4 af standardkontrakten for it-drift, D17, er nu udkommet. Den nye version indeholder bl.a. En regulering af public cloud-ydelser, og…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 9 May 2022

Højesteret: En provisionslønnet tandplejer havde krav på løn beregnet på grundlag af provision optjent forud for sin hjemsendelse under covid-19-pandemien

Den 2. Maj 2022 afsagde Højesteret dom i en sag vedrørende beregning af provision til en hjemsendt tandplejer, som var hjemsendt under de…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 4 May 2022

Kontraktstyring og sanktionering af bæredygtige krav

En effektiv kontraktstyring er nødvendig for at sikre, at de bæredygtige hensyn og krav bliver båret ind i kontraktudførelsen efter udbuddets…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 20 Apr 2022

Udbudslovens pligt til forhåndsoplysning om evalueringsmodel gælder ikke for udbud under light-regimet

Klagenævnet for Udbud fastholder, at ordregiver under light-regimet alene er forpligtet til at fastlægge en procedure, der overholder den almindelige…
Article
Ask Lexy

Wolters Kluwer Asia-Pacific | Asia-Pacific | 6 Apr 2022

Effektivt samarbejde - en glemt del af digitaliseringen?

Digitalisering af revisionsbranchen giver os værktøjerne til at kunne samarbejde mere effektivt. I denne Artikel forklarer vi, hvorfor…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark | 6 Apr 2022

Ordregiver var ikke forpligtet til at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud

Tilbudsgiver havde vedlagt en reference fra en anden enhed og opfyldte derfor ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver klagede…
Article
Ask Lexy

Bird & Bird LLP | Denmark, European Union, USA | 4 Apr 2022

Principaftale om udveksling af personoplysninger mellem EU og USA

I slutningen af sidste uge offentliggjorde EU-Kommissionen og USA i en fælles udtalelse om, at parterne er nået til enighed om de overordnede rammer…
Article
Ask Lexy

Otello Advokatfirma | Denmark | 29 Mar 2022

Havfrue-sagen: Sammenstødet mellem ophavsret og ytringsfrihed

Der opstår ikke sjældent sammenstød mellem ophavsretten og retten til ytringsfrihed. Østre Landsret har for nylig i den såkaldte "havfrue-sag" taget…
Previous page 1 2 3 ...