Search

Clear all

Refine your search

Content type
Author
Territory
Jurisdiction

299 results found

Article

WhistleB | European Union | 4 Aug 2020

Po co whistleblowing?

Kiedy nowe prawa UE mające na celu ochronę sygnalistów narzuciły na dziesiątki tysięcy organizacji obowiązek wdrożenia od podstaw kanałów zgłaszania…
Article

WhistleB | Sweden | 3 Aug 2020

Wdrażanie systemu whistleblowingu to dla Ciebie nowość? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem ABC

Jeśli Twoja organizacja wdraża system whistleblowingu pierwszy raz, nowy podręcznik whistleblowingu firmy WhistleB może być tym, czego potrzebujecie…
Article

WhistleB | Sweden | 3 Aug 2020

Wdrażasz system whistleblowingu? Poznaj nasze najważniejsze trzy wskazówki

Czy pracujesz w jednej z tysięcy organizacji, które stoją w obliczu wdrożenia systemu whistleblowingu w ciągu kilku najbliższych lat? Jeśli tak, nowy…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, USA | 27 Jul 2020

Wyrok w sprawie Schrems II i jego znaczenie dla transferu danych do Stanów Zjednoczonych i innych państw trzecich

W dniu 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał, TSUE) wydał długo oczekiwane orzeczenie dotyczące dopuszczalności…
Article

Bird & Bird LLP | Poland | 16 Jul 2020

Nowe wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (IFD/IFR)

W związku z opublikowaniem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) dokumentów konsultacyjnych dotyczących rozwiązań wynikających z Dyrektywy i…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | Poland | 13 Jul 2020

Zamówienia publiczne oraz umowy o zamówienia publiczne w Tarczy 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. O dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o…
Article

GKR Legal | Poland | 9 Jul 2020

Sąd Polubowny ds. Domen powinien rozpatrzyć, jakie są skutki samej rejestracji domeny oraz jej utrzymywania dla prawa do znaku towarowego.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych powinien zbadać, czy sam fakt rejestracji domeny, w której użyto znaku towarowego osoby trzeciej narusza prawa…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | Poland | 7 Jul 2020

Wykonywanie zastępcze w umowach IT

Instytucja wykonania zastępczego, często pomijana na etapie negocjowania umów IT, może stanowić - obok innych instrumentów prawnych - dodatkowe…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 3 Jul 2020

Pozycja obowiązanego a środki ułatwiające dowodzenie w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

Nowe postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej wprowadza trzy środki procesowe mające ułatwić dowodzenie naruszenia praw własności…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 3 Jul 2020

Powództwa szczególne w postępowaniach z zakresu własności intelektualnej

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa), wprowadzająca tryb…
Previous page 1 2 3 ...