We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults:1-10 of 62

EU forlenger sanksjonene mot Russland, mens USA utvider sanksjonslisten. Disse oppdateringene betyr økte krav til compliance
 • Advokatfirmaet BAHR AS
 • Norway, European Union
 • September 16 2016

15. september 2016 valgte EU a forlenge sanksjonsregimet mot Russland. USA har ogsa nylig utvidet listen over enheter og enkeltpersoner


Vær oppmerksom på skriftlige erklæringer fra sakkyndig vitne
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
 • Norway
 • June 4 2015

Det er en økende tendens at partene i rettssaker benytter private sakkyndige. I en nylig avsagt beslutning og kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg får


Lakselus og myndighetskontroll
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
 • Norway
 • May 15 2015

Bekjempelse av lakselus er en av de store utfordringene i norsk fiskeoppdrettsnæring. Lus er et stort problem for næringen selv fordi lusen skader


Interessefellesskap ikke så enkelt som avgiftsmyndighetene skulle ønske?
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
 • Norway
 • May 15 2015

At det foreligger interessefellesskap mellom to, eller flere, virksomheter dukker fra tid til annen opp som en premiss eller en problemstilling i


Sannsynlige endringer vedrørende permitteringslønn
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
 • Norway
 • May 15 2015

Det er ved regjeringens fremleggelse av revidert statsbudsjett 12. Mai 2015 foreslått at permitteringsreglene justeres. Sannsynligvis blir dette


Tomtefeste NY viktig høyesterettsavgjørelse I storkammer
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
 • Norway
 • May 12 2015

Den 22. April 2015 satte Høyesterett i storkammer enstemmig til side flertallets syn i en tidligere høyesterettsdom i Plenum, Bøvre-dommen fra Rt


Hvordan selge en virksomhet?
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
 • Norway
 • May 12 2015

Når man driver en virksomhet med en viss grad av suksess, vil virksomheten på et eller annet tidspunkt bli attraktiv for industrielle eller


Nye regler om konkurransebegrensede avtaler I arbeidsforhold
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
 • Norway
 • May 12 2015

Stortinget har nylig fått oversendt Proposisjon 85L fra regjeringen Solberg. Den inneholder lovforslag som vil endre reguleringen av


Fastleggelse av kontraktens byggetid
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
 • Norway
 • May 12 2015

Kontraktens regulering av byggetiden er sentralt i enhver kontrakt, og vil kunne utløse ulike rettsvirkninger dersom denne endres av ulike årsaker. I


Utvidet adgang til midlertidig ansettelse fra 1. Juli 2015
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
 • Norway
 • May 12 2015

Det har vært mye debatt om nye regler i mediene, men også en del misforståelser om hva som nå er blitt konklusjonen. Utkastet ble endret så sent som