Search

Clear all

Refine your search

Tags
Jurisdiction

62 results found

Article

Advokatfirmaet BAHR AS | European Union, Norway | 16 Sep 2016

EU forlenger sanksjonene mot Russland, mens USA utvider sanksjonslisten. Disse oppdateringene betyr økte krav til compliance

15. september 2016 valgte EU a forlenge sanksjonsregimet mot Russland. USA har ogsa nylig utvidet listen over enheter og enkeltpersoner…
Article

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 4 Jun 2015

Vær oppmerksom på skriftlige erklæringer fra sakkyndig vitne

Det er en økende tendens at partene i rettssaker benytter private sakkyndige. I en nylig avsagt beslutning og kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg får…
Article

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 15 May 2015

Interessefellesskap – ikke så enkelt som avgiftsmyndighetene skulle ønske?

At det foreligger interessefellesskap mellom to, eller flere, virksomheter dukker fra tid til annen opp som en premiss eller en problemstilling i…
Article

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 15 May 2015

Sannsynlige endringer vedrørende permitteringslønn

Det er ved regjeringens fremleggelse av revidert statsbudsjett 12. Mai 2015 foreslått at permitteringsreglene justeres. Sannsynligvis blir dette…
Article

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 15 May 2015

Lakselus og myndighetskontroll

Bekjempelse av lakselus er en av de store utfordringene i norsk fiskeoppdrettsnæring. Lus er et stort problem for næringen selv fordi lusen skader…
Article

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 12 May 2015

Nye regler om konkurransebegrensede avtaler I arbeidsforhold

Stortinget har nylig fått oversendt Proposisjon 85L fra regjeringen Solberg. Den inneholder lovforslag som vil endre reguleringen av…
Article

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 12 May 2015

Utvidet adgang til midlertidig ansettelse fra 1. Juli 2015

Det har vært mye debatt om nye regler i mediene, men også en del misforståelser om hva som nå er blitt konklusjonen. Utkastet ble endret så sent som…
Article

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 12 May 2015

Fastleggelse av kontraktens byggetid

Kontraktens regulering av byggetiden er sentralt i enhver kontrakt, og vil kunne utløse ulike rettsvirkninger dersom denne endres av ulike årsaker. I…
Article

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 12 May 2015

Hvordan selge en virksomhet?

Når man driver en virksomhet med en viss grad av suksess, vil virksomheten på et eller annet tidspunkt bli attraktiv for industrielle eller…
Article

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 12 May 2015

Tomtefeste – NY viktig høyesterettsavgjørelse I storkammer

Den 22. April 2015 satte Høyesterett i storkammer enstemmig til side flertallets syn i en tidligere høyesterettsdom i Plenum, Bøvre-dommen fra Rt…
Previous page 1 2 3 ...