We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults:1-10 of 75

Zvrat v judikatuře Nejvyššího soudu - nabytí nemovitosti od nevlastníka
 • Weinhold Legal
 • Czech Republic
 • May 11 2016

Mezi Nejvyssm soudem CR a stavnm soudem CR existovala donedvna zsadn nzorov rozpornost v nhledu na to, zda bylo dle prvn pravy platn do 31. prosince


Kehrtwende in der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs - Immobilienerwerb vom Nichteigentmer
 • Weinhold Legal
 • Czech Republic
 • May 11 2016

Zwischen dem Obersten Gerichtshof der Tschechischen Republik und dem Verfassungsgericht der Tschechischen Republik herrschten BIS vor Kurzem


Novela zkona o bezpecnosti a ochran zdrav pi prci
 • Weinhold Legal
 • Czech Republic
 • May 11 2016

Dne 1. kvtna 2016 nabyl cinnosti zkon c. 882016 Sb., kter mimo jin novelizoval zkon o zajistn dalsch podmnek bezpecnosti a ochrany zdrav pi prci (


Novelle des Gesetzes ber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit
 • Weinhold Legal
 • Czech Republic
 • May 11 2016

Am 1. Mai 2016 ist das Gesetz Nr. 882016 Slg. in Kraft getreten, das u.a. das Gesetz ber die Sicherstellung der weiteren Bedingungen fr die


Nvrh novely insolvencnho zkona
 • Weinhold Legal
 • Czech Republic
 • May 11 2016

Dne 19. dubna 2016 byl vldou Poslaneck snmovn, jako snmovn tisk c. 785, pedlozen pomrn rozshl nvrh novely insolvencnho zkona. Nvrh krom poslen dohledu


Fristlose Aufhebung des Arbeitsverhltnisses wegen privater Beziehung
 • Weinhold Legal
 • Czech Republic
 • May 11 2016

Der Oberste Gerichtshof hat sich in diesem Urteil mit der (Un-)Zulssigkeit der fristlosen Aufhebung des Arbeitsverhltnisses wegen Eingehens eines


Entwurf der Novelle des Insolvenzgesetzes
 • Weinhold Legal
 • Czech Republic
 • May 11 2016

Am 19. April 2016 hat die Regierung der Abgeordnetenkammer als Parlamentsdrucksache Nr. 785 den recht umfangreichen Entwurf der Novelle des


Přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Weinhold Legal
 • Czech Republic
 • May 11 2016

Nvrh novho zkona o zadvn veejnch zakzek, o kterm jsme informovali v norovm vydn Legal Update, byl po vrcen Sentem dne 19. dubna 2016 schvlen


Verabschiedung des neuen Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge
 • Weinhold Legal
 • Czech Republic
 • May 11 2016

Der Entwurf des neuen Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge, über den wir in der Februarausgabe des Legal Update berichtet haben, wurde


Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu navázání soukromého milostného vztahu
 • Weinhold Legal
 • Czech Republic
 • May 11 2016

Nejvyss soud se v tomto rozsudku zabval (ne)ppustnost okamzitho zrusen pracovnho pomru z dvod navzn ,,milostnho pomru s vedoucm pracovnkem dlezitho