We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults:1-10 of 11

Další nezákonné rozhodnutí poskytovatele dotace zrušeno
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • October 19 2017

Městský soud v Praze pokračuje v praxi zavedené Nejvyšším správním soudem a napravuje neúnosný stav mezi poskytovateli a příjemci v rámci poskytování


Pro počátek lhůty k podání žaloby proti nevyplacení části dotace je určující až doručení rozhodnutí o námitkách
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • July 10 2017

Nejvyšší správní soud, v rozsudku ze dne 30. 11. 2016, č.j.: 6 Afs 22016 - 50 a v rozsudku ze dne 10. 5. 2017, č.j.: 6 Afs 552016 - 70, ve vztahu k


Nejvyšší správní soud opět zabodoval
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • June 28 2017

Nejnovější rozhodnutí šestého senátu Nejvyššího správního soudu v oblasti poskytování dotací přináší další krok k právnímu státu. Vytvoření tzv


Poskytovatel dotace je vázán právním názorem správce daně
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • May 17 2017

Dlouho očekávané rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (NSS“) ve věci kompetencí poskytovatelů dotací podle rozpočtových pravidel


Porušení práv duševního vlastnictví může vést k nezpůsobilosti výdajů příjemce dotace
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • March 21 2017

V naší právní praxi jsme se nedávno setkali s případem, kdy příjemci dotace (v tomto případě v rámci Operačního programu Vzdělávání pro


Establishing limited liability companies finally cheaper in the Czech Republic?
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic, European Union
 • June 10 2016

Yet another amendment came into force this Tuesday (7 June 2016) aiming to facilitate establishment of so-called simple limited liability companies


Establishment of a Limited Liability Company (s.r.o.) in the Czech Republic time and cost
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • March 23 2015

Establishment of the most common form of corporation in the Czech Republic - the limited liability company (in Czech the "s.r.o.") - has considerably


Amendment of the Czech Investment Incentives Act
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • March 23 2015

Czech Republic has been offering investment incentives to foreign investors since 1998. The latest amendment, which has now been approved by the


Distribution of funds accumulated in Limited Liability Company reserve fund
 • Holec Zuska & Partners
 • Czech Republic
 • November 20 2014

Since 1 January 2014, limited liability companies in the Czech Republic are no longer required to create the so-called 'reserve fund' of up to 10 of


Jan Dudák
 • Holec Zuska & Partners