Search

Clear all

Refine your search

Content type
Tags
Jurisdiction
Language

350 results found

Article

Lydian | Belgium, European Union | 16 Jun 2021

CJEU clarifies competence of non-lead supervisory authorities in cross-border GDPR infringements (C-645/19)

On 16 February 2018, the Brussels Court of First Instance condemned Facebook, including Facebook Ireland Limited and Facebook Inc., for having tracked…
Article

Lydian | Belgium | 15 Jun 2021

Overheidsopdrachten. Valse verklaringen van een derde op wiens draagkracht men beroep doet: automatische uitsluiting van de inschrijver?

Het overheidsopdrachtenrecht laat kandidaten en inschrijvers toe om beroep te doen op derden teneinde de gestelde selectiecriteria te voldoen en dit…
Article

Lydian | European Union | 10 Jun 2021

Checklist preparation and implementation of procedure for whistleblowers

Employees can play a key role in exposing and preventing breaches of important legislation by the company or organization they work for. These…
Article

Lydian | Belgium | 10 Jun 2021

Checklist pour la préparation et l’implémentation d’une procédure de lanceurs d’alerte

Les travailleurs jouent un rôle clé en tant que lanceurs d’alerte en divulguant et prévenant les violations à d’importantes législations par…
Article

Lydian | Belgium | 10 Jun 2021

Checklist voorbereiding en implementatie procedure klokkenluiders

Werknemers spelen als klokkenluider een sleutelrol bij het onthullen en voorkomen van inbreuken op belangrijke wetgeving door de onderneming of de…
Article

Lydian | Belgium | 8 Jun 2021

World Anti-Counterfeiting Day: Fighting fake goods remains a priority

Today is the World Anti-Counterfeiting Day. The day on which we recognize the hard work necessary to stop the manufacture, sale and distribution of…
Article

Lydian | European Union | 4 Jun 2021

Data transfer tool - Adoption of new sets of Standard Contractual Clauses

In the absence of an adequacy decision or derogations, undertakings may only transfer personal data outside the European Economic Area (EEA) if the…
Article

Lydian | Belgium | 3 Jun 2021

Politique de neutralité ou de diversité : to do pour les employeurs

Nous recevons de plus en plus des questions de clients concernant la possibilité de mettre en place une politique de neutralité ou une politique de…
Article

Lydian | Netherlands | 3 Jun 2021

Neutraliteits- of diversiteitsbeleid: to do’s voor werkgevers

We krijgen de laatste tijd nogal wat vragen van cliënten rond de mogelijkheid om een neutraliteitsbeleid of een diversiteitsbeleid (in) te voeren. Dit…
Article

Lydian | Belgium | 3 Jun 2021

Neutrality or diversity policy: to do’s for employers

Recently, we have been receiving quite a few questions from clients regarding the possibility of introducing or having a neutrality policy or a…
Previous page 1 2 3 ...