We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search results

Order by: most recent most popular relevanceResults: 1-10 of 189

Week 7 De Rechter Als Regisseur Van Zorg?
 • Houthoff
 • Netherlands
 • February 15 2018

Een aantal weken geleden bespraken wij het arrest van het Gerechtshof van 23 januari 2018 inzake het hinderpaal-criterium. Vrij stevig concludeerden


News Update Zorg Wetsvoorstel: Uitbreiding handhavinginstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Houthoff
 • Netherlands
 • February 8 2018

Minister Hugo de Jonge voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een wetsvoorstel een aantal wijzigingen voorgesteld ter versterking van het


News Update USA
 • Houthoff
 • Netherlands, European Union
 • February 6 2018

On 18 December 2017, the European Commission ("EC") announced that it is to open an in-depth investigation into tax rulings granted by the Netherlands


News Update USA
 • Houthoff
 • Netherlands
 • February 6 2018

The establishment of the Netherlands Commercial Court ('NCC') is well under way. It is expected to launch mid 2018 and it will be dedicated to


Week 5 Hof: vergoedingspercentage van 75 voor niet-gecontracteerde zorg is voldoende
 • Houthoff
 • Netherlands
 • February 2 2018

Zorgverzekeraars moeten voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden (zorgplicht). Dat betekent niet dat elke zorgaanbieder gecontracteerd moet worden


News Update Agrifood - Januari 2018
 • Houthoff
 • Netherlands, European Union
 • January 31 2018

In zijn conclusie van 18 januari 2018 stelt Advocaat-generaal (AG) Bobek dat de vrijstelling van de Richtlijn voor genetisch gemodificeerde


Week 4 Minister voor Medische Zorg en Sport past het huidige zorgverzekeringsstelsel niet aan
 • Houthoff
 • Netherlands
 • January 24 2018

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport ziet geen noodzaak tot het wijzingen van het huidige zorgverzekeringsstelsel. Dit heeft de minister


Week 3 Geen concurrentiebelang van de vergunninghouder geneesmiddelen na beschermingsperiode
 • Houthoff
 • Netherlands
 • January 18 2018

Een houder van een handelsvergunning van een referentiegeneesmiddel kan zich na de beschermingsperiode waarin hij marktexclusiviteit geniet niet op


News Update Financial Services January 2018
 • Houthoff
 • Netherlands
 • January 10 2018

This overview provides a selection of relevant legal developments regarding financial services regulation including the new rules on PRIIPs, the


Week 2 Verlaagde omzetdrempels voor het melden van een fusie of overname in de zorg blijven gelden
 • Houthoff
 • Netherlands, European Union
 • January 10 2018

Voor het melden van fusies en overnames in de zorg bij de ACM gelden lagere omzetdrempels dan in andere sectoren. Er is namelijk al een