We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Search

Refine your search

63 results found

Article

Domański Zakrzewski Palinka | Poland | 6 Jul 2017

Należyta staranność w VAT - MF rozpoczyna konsultacje podatkowe

Ministerstwo Finansów planuje opracowanie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. W tym celu rozpoczęte

Article

Domański Zakrzewski Palinka | Poland | 5 Jul 2017

Ważne postanowienie dotyczące momentu przedawnienia straty podatkowej

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (NSA”) przedstawił składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia

Article

Domański Zakrzewski Palinka | Poland | 4 Jul 2017

Kolejna broszura MF na temat odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

W poniedziałek, 3 lipca, ukazały się kolejne objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę

Article

Domański Zakrzewski Palinka | Poland | 24 May 2017

MF pracuje nad dobrymi praktykami kontroli

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów, w MF prowadzone są prace nad kodeksem dobrych praktyk w postępowaniach

Article

Domański Zakrzewski Palinka | Poland | 23 May 2017

Dobowe wyciągi bankowe dostępne dla skarbówki - projekt nowelizacji Ordynacji

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzający m.in. obowiązek przesyłania dobowych wyciągów z rachunków

Article

Domański Zakrzewski Palinka | Poland | 16 May 2017

Prace nad split payment w VAT ruszyły

Rząd rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach której planuje wprowadzić mechanizm podzielonej płatności, tzw

Article

Domański Zakrzewski Palinka | Poland | 4 Apr 2017

KAS - wątpliwości dotyczące skarżenia interpretacji podatkowych

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - o czym pisaliśmy już wcześniej. Jedną ze zmian było utworzenie

Article

Domański Zakrzewski Palinka | Poland | 31 Mar 2017

Mala nowelizacja ustawy o refundacji na kolejnym etapie procesu legislacyjnego

W dniu 6 kwietnia 2017 r. odbdzie si pierwsze czytanie projektu ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych oraz

Article

Domański Zakrzewski Palinka | Poland | 1 Mar 2017

Nawet 25 lat więzienia za wyłudzanie VAT

1 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego przewidująca karę nawet 25 lat więzienia za przestępstwa związane z fakturami polegające na

Article

Domański Zakrzewski Palinka | Poland | 1 Mar 2017

Krajowa Administracja Skarbowa - dzień premiery

Z dniem dzisiejszym (tj. od 1 marca 2017 r.) wchodzą w życie przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). KAS to gruntowna reforma i połączenie

Previous page 1 2 3 ...