Refine your search

Jurisdiction
Language

194 results found

Kilinc Law and Consulting logo
Kılınç Law & Consulting is a law firm based in Turkey, providing legal services in domestic and international areas since 2014. The Firm’s leading…
Article
Ask Lexy

Kilinc Law and Consulting | Turkey | 25 Nov 2020

Yeni Yapay Zekâ Enstrümanı: GPT 3 ve Hukuki Değerlendirmesi

Son döneme damga vuran yapay zeka modellemelerden bir tanesi kuşkusuz GPT-3 yani Generative Pre-trained Transformer; Türkçe ifadesiyle…
Article
Ask Lexy

Kilinc Law and Consulting | Turkey | 25 Nov 2020

New Artificial Intelligence Instrument: GPT 3 and Legal Evaluation

Undoubtedly, one of the artificial intelligence models that have left its mark on the last period is GPT-3, in other words, Generative…
Article
Ask Lexy

Kilinc Law and Consulting | Turkey | 25 Nov 2020

Legal Dimension of Neuralink Technology

Neuralink is an American neurotechnology company founded by Elon Musk and eight neuroscientists in San Francisco in 2016, to invent…
Article
Ask Lexy

Kilinc Law and Consulting | Turkey | 25 Nov 2020

Neuralink Teknolojisinin Hukuki Boyutu

Neuralink, Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından, implant edilebilir beyin-makine arayüzleri geliştirmek amacıyla 2016’da San Francisco’da…
Article
Ask Lexy

Kilinc Law and Consulting | Turkey | 19 Nov 2020

Bağımsız Bir Statüye Sahip Olmanın Espor’a Katkısı

TESFED, hukuki statü açısından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü (“SHGM”)’ye bağlı olarak federasyon faaliyetlerini…
Article
Ask Lexy

Kilinc Law and Consulting | Turkey | 18 Nov 2020

Sosyal Ağ Sağlayıcı İçin Öngörülen Yükümlülük ve Sorumluluklar ile Bu Yükümlülüklere Aksi Davranış Halinde Karşılaşılabilecek Yaptırımlar

İşbu Bilgi Notu’nda; 5651 sayılı Kanun ve BTK’nın Usul ve Esaslar’ı kapsamında getirilen düzenlemeler çerçevesinde sosyal ağ sağlayıcı için…
Article
Ask Lexy

Kilinc Law and Consulting | European Union, France, Turkey | 18 Nov 2020

Contribution of Independent Status To E-Sports

TESFED is an organization which conducts its federation activities as affiliated with the Ministry of Youth and Sports General…
Article
Ask Lexy

Kilinc Law and Consulting | Turkey | 2 Nov 2020

Takasbank Güvencesinde Korunan Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyası’ndaki Teminatlar’ın İcra-İflas İşlemlerine Konu Edilebilmesine İlişkin Hukuki Değerlendirme

İşbu çalışmada; Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”) bünyesinde yatırımcılara daha güvenli bir finansal enstrüman sunulması amacıyla kurulan…
Article
Ask Lexy

Kilinc Law and Consulting | Turkey | 26 Oct 2020

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Coronavirüs salgını Ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin pek çok hukuki düzenleme…
Article
Ask Lexy

Kilinc Law and Consulting | Turkey | 20 Oct 2020

İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Şekilde İşlenmesi ve Korunması

Kişisel verinin özünü oluşturan “kişilik hakkı”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve sair alt mevzuat yanında, Anayasa’nın…
Previous page 1 2 3 ...