Clear all

Refine your search

33 results found

GKR Legal logo
GKR Legal Law Firm was established to combine years of experience providing legal services to entrepreneurs through a partner model of cooperation…
Article
Ask Lexy

GKR Legal | Poland | 10 Dec 2020

Reasonable remuneration - copyright law in Poland

The Polish Copyright Law provides for a number of different ways to compensate for losses incurred as a result of an infringement of economic rights…
Article
Ask Lexy

GKR Legal | Poland | 20 Nov 2020

Is the nickname protected by law?

By the judgment announced on October 23rd, 2020, the Polish Supreme Court decided on a 10-year-old dispute between Dariusz Michalczewski (a…
Article
Ask Lexy

GKR Legal | Poland | 13 Nov 2020

Possible Labour Code changes still under preparation

In the times of the growing SARS-CoV-2 pandemic combined with other pressing issues in the Polish Parlament, some of the planned legislative changes…
Article
Ask Lexy

GKR Legal | Poland | 20 Oct 2020

Czy organ nadzoru budowlanego może nałożyć karę pieniężną w przypadku obiektów zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia?

Zagadnienie prawne, które rozstrzygnąć ma 20 października 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy organ…
Article
Ask Lexy

GKR Legal | European Union | 17 Sep 2020

„Brompton Bicycles” - rower chroniony prawem autorskim

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 czerwca 2020 stanowi istotne rozstrzygnięcie dla koncepcji prawnoautorskiej ochrony utworu o charakterze…
Article
Ask Lexy

GKR Legal | European Union, Israel, USA | 24 Jul 2020

Na co zwrócić uwagę po unieważnieniu Tarczy Prywatności UE-USA?

16 lipca 2020 r. Zapadł wyrok w sprawie C-311/18 („Schrems II”), w którym TSUE uznał, że Stany Zjednoczone nie zapewniają właściwego poziomu ochrony…
Article
Ask Lexy

GKR Legal | China | 13 Jul 2020

New Balance “N” logo considered commodity decoration with certain influence in China

After a number of New Balance's fights against a few native Chinese companies, one recently resulted in New Balance winning $1.5 m in damages against…
Article
Ask Lexy

GKR Legal | Poland | 9 Jul 2020

Sąd Polubowny ds. Domen powinien rozpatrzyć, jakie są skutki samej rejestracji domeny oraz jej utrzymywania dla prawa do znaku towarowego.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych powinien zbadać, czy sam fakt rejestracji domeny, w której użyto znaku towarowego osoby trzeciej narusza prawa…
Previous page 1 2 3 4