Refine your search

99 results found

Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 30 Jun 2022

New Agreement on International Recruitment in Denmark

On 29 June 2022 the government and a majority of parties in the Danish Parliament entered into an agreement on international recruitment. The aim of…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 30 May 2022

Skal virksomhedens regler om løn under barsel og fravær ændres med virkning fra 2. august 2022?

Nye regler i barselsloven finder anvendelse for forældre til et barn, der er født den 2. August 2022 eller senere. Tilsvarende gælder der nye regler…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 18 May 2022

Provisionslønnet medarbejder havde krav på sin gennemsnitlige løn under hjemsendelse

En tandplejer, der var provisionslønnet, var ansat i en tandklinik, som i marts 2020 besluttede at hjemsende tandplejeren med henvisning til en…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark, Ukraine | 17 Mar 2022

Særlov om midlertidig opholdstilladelse og ret til at arbejde til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Formålet med Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er at tilvejebringe et særligt og midlertidig…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark, Ukraine | 17 Mar 2022

Special law on temporary residence and the right to work for displaced Ukrainians

The purpose of the Act on Temporary Residence Permits for Displaced Persons from Ukraine is to provide a special and temporary basis for residence in…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark, European Union | 4 Mar 2022

Ændring af barselsloven er vedtaget

Folketinget har den 3. Marts 2022 vedtaget et lovforslag om ændring af barselsloven. Ændringen bygger på EU’s orlovsdirektiv fra 2019, som skal være…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 15 Nov 2021

New Tripartite agreement gives employers the right to request coronapas

On the 12 November 2021, the Danish government entered into an agreement with the Trade Union’s Main Orgainsation (FH) and the Danish Employer’s…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 12 Nov 2021

Ny trepartsaftale skal give virksomheder mulighed for at kræve coronapas

Regeringen har i dag, den 12. November 2021, indgået en trepartsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, som skal…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 11 Nov 2021

Varsling af ferie og meddelelse om indfrosne feriepenge

Medarbejdere har ret til at holde mindst 3 ugers optjent betalt ferie i sammenhæng (hovedferien) i perioden fra 1. Maj til 30 September. Hovedferien…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 4 Nov 2021

The government and majority in the Danish parliament agree on earmarked parental leave

The European Union Directive of 2019 on work life balance was adopted on 29 June 2021, which amongst other things provides for 9 weeks of earmarked…
Previous page 1 2 3 ...