Refine your search

112 results found

Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 1 Nov 2023

Varsling af ferie mellem jul og nytår

Det er tid til at varsle ferie mellem jul og nytår. Varsling skal ske senest den 24. November 2023, hvis medarbejderen skal varsles ferie i…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 21 Sep 2023

Draft Law on Working Hours Submitted for Consultation

The Ministry of Employment has submitted, for consultation, a draft bill amending the Act implementing parts of the Working Time Directive and the…
GTDT PRO
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 15 Aug 2023

Corporate Immigration in Denmark

Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 9 Jun 2023

When can a retention bonus be exempted from section 17a of the Salaried Employees Act?

The Supreme Court has determined that a retention bonus did not constitute renumeration and was an award to an employee for remaining in the position…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 11 May 2023

Ansættelsesbevisloven er vedtaget

Et flertal i folketinget har den 11. Maj 2023 vedtaget lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Loven træder i Kraft den 1. Juli 2023…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 20 Feb 2023

Enighed om overenskomstfornyelse på industriens område

Dansk Industri og CO-industri blev søndag den 19. Februar 2023 enige om toårig fornyelse af overenskomsterne på industriens område. Der er tale om en…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 10 Feb 2023

Opsigelse af medarbejdere med handicap

To afgørelser fra henholdsvis Østre Landsret og Afskedigelsesnævnet belyser udstrækningen af arbejdsgiverens pligt til at træffe foranstaltninger så…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 7 Feb 2023

The Danish government proposes legislation on the abolition of Great Prayer Day Holiday

On 2 February 2023, the Danish Parliament gave its first consideration to the proposed legislation for the abolition of the Great Prayer Day holiday…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 6 Feb 2023

Regeringen har fremsat forslag til lov om afskaffelse af store bededag

Folketinget har den 2. Februar 2023 førstebehandlet forslag til lov om afskaffelse af store bededag. Lovforslaget indebærer, at store bededag fra…
Article
Ask Lexy

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark, European Union | 30 Jan 2023

Denmark requests annulment of the EU’s minimum wage directive

On 19 October 2022, the European Parliament and the Council adopted a directive on appropriate minimum wages in the European Union, which the Danish…
Previous page 1 2 3 ...