Search

Refine your search

77 results found

Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 7 Apr 2021

Sending employees to perform work in Denmark? Make sure you know your obligations as an employer.

An individual can enter Denmark if they have a job in Denmark, or are, a self-employed person working in Denmark, including if they work as a…
Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark, European Union | 25 Mar 2021

Proposal for new whistleblower law will require companies to establish whistleblower schemes.

Under the proposed bill, all companies with 50 or more employees will be required to set up a whistleblower scheme.
Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 15 Mar 2021

Varsling af ferie

Ved ferieplanlægningen skal arbejdsgiveren så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske om, hvornår ferien skal…
Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 4 Mar 2021

Forslag til ny whistleblowerlov forpligter virksomheder til at etablere whistleblowerordninger

Senest den 17. december 2021 skal EU-direktivet om beskyttelse af whistleblowere være implementeret i Danmark. Justitsministeriet sendte den 24…
Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark, European Union | 25 Feb 2021

First GDPR Fines in Denmark

Article 5 of the Data Protection Regulation lays down the general principles for the processing of personal data.
Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 19 Feb 2021

Første GDPR-bøde i Danmark

Der er i databeskyttelsesforordningens Artikel 5 bestemmelser om de almindelige principper for behandling af personoplysninger, som skal overholdes…
Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 4 Feb 2021

Employers can pay into the frozen holiday fund from 1 February 2021.

The transition year ran from 1 September 2019 to 31 August 2020 and as holiday funds relating only to the transition year need to be reported and…
Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 1 Feb 2021

Arbejdsgivere kan indbetale indefrosne feriepenge fra den 1. februar 2021

Overgangsåret løb fra 1. September 2019 til 31. August 2020. Da der kun skal indberettes og indbetales feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, der…
Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark, European Union | 5 Jan 2021

Registrering af arbejdstid

De danske regler om arbejdstid bygger hovedsageligt på EU’s arbejdstidsdirektiv og på arbejdsmiljøloven. Herudover er der i en række kollektive…
Article

Mette Klingsten Advokatfirma | Denmark | 30 Dec 2020

Covid-19 restriktionerne forlænges

De restriktioner, der blev indført tidligere i December, og som skulle udløbe den 3. Januar 2021 er foreløbigt blevet forlænget til den 17. Januar…
Previous page 1 2 3 ...