Refine your search

66 results found

Article
Ask Lexy

Güzeloğlu Attorneys-at-law | Turkey | 19 Apr 2017

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan…
Article
Ask Lexy

Güzeloğlu Attorneys-at-law | Turkey | 14 Apr 2017

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Değişiklikte göze çarpan ilk husus Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihale ve sözleşme süreçlerini, her YEKA’nın kendine has özelliklerine uygun…
Article
Ask Lexy

Güzeloğlu Attorneys-at-law | Turkey | 4 Apr 2017

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk

Malın ayıplı olması halinde tüketici kendisine kanunen tanınan dört haktan istediğini seçebilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine…
Article
Ask Lexy

Güzeloğlu Attorneys-at-law | Turkey | 25 Mar 2017

Somewhere in the Mist: Autonomy of Turkish National Sports Federations

In international sports practice, it is a widely-recognized principle that governance of sports bodies, whether on domestic or international level…
Article
Ask Lexy

Güzeloğlu Attorneys-at-law | Turkey | 25 Mar 2017

5718 sayılı MÖHUK Madde 24(4) Hükmü uyarınca Milletlerarası Borç Sözleşmelerinde Hukuk Seçimi Yapılmayan Hallerde Sözleşmenin Tabi Olacağı Hukukun Tayini

MÖHUK Madde 24(4) hükmü, tarafların hukuk seçimi yapmadıkları hallerde akitle en sıkı ilişkili hukukun yetkili olacağını öngörmektedir. A.Genel…
Article
Ask Lexy

Güzeloğlu Attorneys-at-law | France, Global | 17 Mar 2017

e-Spor Hukuku: W,A,S,D’den Çok Daha Fazlası

Özellikle genç jenerasyonun yüksek ilgisi Ile gelişmekte olan Elektronik Spor veya kullanılan yaygın adıyla e-Spor endüstrisi hakkında hukuki alt…
Article
Ask Lexy

Güzeloğlu Attorneys-at-law | Turkey | 15 Mar 2017

Turkuaz Kart: Türkiye’de Çalışan Yabancılar İçin Yeni Bir Dönem

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Ile ilk defa mevzuatımızda yer alan ve hamiline Türkiye’de süresiz çalışma veikamet hakkı veren, yakınına…
Article
Ask Lexy

Güzeloğlu Attorneys-at-law | Turkey | 13 Mar 2017

Use Extreme Caution: Recent Judgment of the Turkish Court of Cassation Emphasizes the Importance of Clear Wording of the Arbitration Clauses

In a recent decision of Turkish Court of Cassation (“Court) dated 23 January 2017; the Court held that an arbitration clause should clearly express…
Article
Ask Lexy

Güzeloğlu Attorneys-at-law | Global, Turkey | 13 Mar 2017

CISG Uyarınca İcabın Hükmü ve Geçerliliği

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (“CISG”) Madde 14-24 hükümlerince sözleşmelerin kurulması…
Article
Ask Lexy

Güzeloğlu Attorneys-at-law | Turkey | 13 Jan 2017

Update on the Acquisition of Turkish Citizenship

With the latest changes on the relevant Regulation, it is possible for a foreigner who invests in Turkey in the determined amounts, deposits certain…
Previous page 1 2 3 ...