Clear all

Refine your search

Content type
Jurisdiction
Language

120 results found

GSJ Advocaten logo
Behind every case pleaded by GSJ lawyers there is a team of 38 specialised lawyers. A team that is united through its diversity: by sharing our…
Article
Ask Lexy

GSJ Advocaten | Belgium | 24 Jan 2022

Toegang tot het Fonds voor Medische Ongevallen aanzienlijk verruimd

Het Fonds voor Medische ongevallen bestaat ondertussen ruim 10 jaar. Eenieder herinnert zich de doelstelling van de wet: slachtoffers van medische…
Article
Ask Lexy

GSJ Advocaten | Belgium | 24 Jan 2022

Onduidelijke polisbepalingen worden geïnterpreteerd in het voordeel van de verzekerde, ook wanneer partijen - ogenschijnlijk - anders overeenkwamen

De regel is ons allemaal bekend. Toch doen er zich in de praktijk wel eens omstandigheden voor waar de toepassing van deze regel mogelijk toch wat…
Video

GSJ Advocaten | Belgium | 23 Jan 2022

GSJ legt uit: Ommekeer in de cassatierechtspraak betreffende ‘vetusteit’

Mr. Johan Bally bijt de spits af met een toelichting over het Cassatiearrest van 17 September 2020 waarin een belangrijk principe wordt uitgesproken…
Article
Ask Lexy

GSJ Advocaten | Belgium | 6 Jan 2022

Zonder gegronde reden een bouwproject aanvallen kan als een fout worden gekwalificeerd

GSJ advocaten staat een ontwikkelaar bij met de reconversie van een grote site. Voor deze site zijn verschillende vergunningsaanvragen noodzakelijk…
Video

GSJ Advocaten | Belgium | 5 Dec 2021

GSJ legt uit: Bestuurdersaansprakelijkheid in verenigingen

Bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd het hoofdstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid herbekeken. Eén van de…
Article
Ask Lexy

GSJ Advocaten | Belgium | 26 Nov 2021

Omgevingshandhaving: 10 extra milieu-inspecteurs op komst …

In de media verschenen er recent berichten dat door bevoegd Vlaams Minister Demir budget wordt vrijgemaakt om 10 extra milieu-inspecteurs aan te…
Video

GSJ Advocaten | Belgium | 25 Nov 2021

GSJ legt uit: De mobiele zorgwoning

De Vlaamse codex voorzag reeds in de mogelijkheid om te voorzien in een ondergeschikte zorgwoning, doch enkel in de hoofdwoning. Dit betrof de…
Article
Ask Lexy

GSJ Advocaten | Belgium | 22 Nov 2021

Verdere uniformisering Vlaams handhavingsbeleid

De Vlaamse Regering keurde op de Ministerraad van afgelopen vrijdag 19 November een voorontwerp van decreet tot wijziging van het onroerend…
Article
Ask Lexy

GSJ Advocaten | Netherlands | 15 Nov 2021

Brandverzekering: burenhinder onder het nieuwe goederenrecht?

Een brand durft al eens over te slaan naar aanpalende panden. Wanneer de brand foutief veroorzaakt werd kan de gedupeerde aanpalende eigenaar zich…
Article
Ask Lexy

GSJ Advocaten | Netherlands | 12 Nov 2021

Het ‘Tariferingsbureau Bouw’ eindelijk operationeel!

Zoals genoegzaam bekend introduceerden de wetten van 31 mei 2017 (Wet Peeters-Borsus) en deze van 9 mei 2019 (Wet Peeters- Ducarme) twee nieuwe…
Previous page 1 2 3 ...