Search

Refine your search

Content type
Jurisdiction
Language

165 results found

Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, USA | 27 Jul 2020

Wyrok w sprawie Schrems II i jego znaczenie dla transferu danych do Stanów Zjednoczonych i innych państw trzecich

W dniu 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał, TSUE) wydał długo oczekiwane orzeczenie dotyczące dopuszczalności…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | Poland | 13 Jul 2020

Zamówienia publiczne oraz umowy o zamówienia publiczne w Tarczy 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. O dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | Poland | 7 Jul 2020

Wykonywanie zastępcze w umowach IT

Instytucja wykonania zastępczego, często pomijana na etapie negocjowania umów IT, może stanowić - obok innych instrumentów prawnych - dodatkowe…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 3 Jul 2020

Pozycja obowiązanego a środki ułatwiające dowodzenie w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

Nowe postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej wprowadza trzy środki procesowe mające ułatwić dowodzenie naruszenia praw własności…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 3 Jul 2020

Powództwa szczególne w postępowaniach z zakresu własności intelektualnej

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa), wprowadzająca tryb…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union | 3 Jul 2020

Wnioski o udzielenie informacji

Wzorcem normatywnym dla konstrukcji „prawa do informacji” czyli wniosków o udzielenie informacji jest dyrektywa 2004/48/WE. Zgodnie z Art.8 dyrektywy…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 3 Jul 2020

Zabezpieczenie środka dowodowego

Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej wprowadzi szczególne gwarancje prawnodowodowe. Zarówno Prawo własności przemysłowej…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | Poland | 3 Jul 2020

Rozszerzenie powództwa w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej z uwzględnieniem regulacji odrębnego postępowania gospodarczego

Wraz z nowelizacją z dnia 13 lutego 2020 r. Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) i wprowadzeniem kolejnego postępowania odrębnego, tym razem…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 18 Jun 2020

Odpowiedzialność za działania sztucznej inteligencji - jest projekt założeń unijnej regulacji

Od dłuższego czasu na popularności zyskuje temat tzw. Sztucznej inteligencji (ang. Artificial intelligence, dalej: AI), zarówno jeżeli chodzi o…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | Poland | 17 Jun 2020

Internet Rzeczy - najważniejsze regulacje prawne w Polsce

Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT) to sieć różnego rodzaju fizycznych urządzeń, wyposażonych we wbudowaną technologię (np. RFID) umożliwiającą…
Previous page 1 2 3 ...