Search

Refine your search

Content type
Author
Jurisdiction
Language

294 results found

Traple Konarski Podrecki & Partners logo
The Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy Law Firm was created from a law office set up in 1993 by Professor Elżbieta Traple, Ph.D., attorney at law…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 15 Jul 2021

Europejski Zielony Ład a prawo konkurencji

Publiczne prawo konkurencji to jedna z tych gałęzi prawa, w której stosunkowo rzadko dochodzi do fundamentalnych zmian przepisów. Z drugiej strony…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 14 Jul 2021

Podatek handlowy zgodny z prawem unijnym. Wyrok Trybunału w sprawie Komisja przeciwko Polsce

W dniu 16 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości w składzie wielkiej izby (tj. 15-osobowym) wydał wyrok (dalej: „Wyrok”) w sprawie odwołania Komisji…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 13 Jul 2021

Odmowa kontraktowania w świetle wyroków TSUE w sprawach Deutsche Telekom i Slovak Telekom

25 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyroki w sprawach C-152/19 P Deutsche Telekom i C-165/19 P Slovak Telekom…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 12 Jul 2021

Zatory płatnicze: najważniejsze spostrzeżenia z lektury 307 stron uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK

Sprawy zatorów płatniczych są pewną nowością w zakresie kompetencji Prezesa UOKiK. Dotychczas wydane zostały jedynie cztery decyzje stwierdzające…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 9 Jul 2021

Konsekwencje skierowania środka zaskarżenia do niewłaściwego sądu - uchwała SN z dnia 27 listopada 2020 r., III CZP 12/20

Sąd Najwyższy (SN) dnia 27 listopada 2020 r. Wydał uchwałę w sprawie III CZP 12/20, w której zajął stanowisko w sprawie skutków procesowych…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 9 Jul 2021

IP Legal Alert - LIPIEC 2021

18 maja 2021 r. Zapadła ważna uchwała siedmioosobowego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego pod przewodnictwem Prezesa Sądu Najwyższego Dariusza…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 9 Jul 2021

Legal Alert Litigation - LIPIEC 2021

W dobie powszechnej digitalizacji doręczenia tradycyjnym sposobem (za pośrednictwem Poczty Polskiej) wydają się środkiem nieprzystającym do…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 9 Jul 2021

Newsletter FINTECH - CZERWIEC 2021

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. W sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 8 Jul 2021

Jak funkcjonują sądy własności intelektualnej po roku od ich powołania?

1 lipca 2021 r. Minął rok od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzono nią do systemu nowy typ postępowania…
Article

Traple Konarski Podrecki & Partners | European Union, Poland | 7 Jul 2021

Umorzenie postępowania zawieszonego mimo braku przyczyny zawieszenia

Terminy to jedno z największych zmartwień uczestników procesu. Przeoczenie daty może się skończyć pominięciem spóźnionych twierdzeń i dowodów, a…
Previous page 1 2 3 ...