Clear all

Refine your search

Content type
Jurisdiction
Language

136 results found

Article
Ask Lexy

Weinhold Legal | Czech Republic | 11 May 2016

Zvrat v judikatuře Nejvyššího soudu - nabytí nemovitosti od nevlastníka

Mezi Nejvyssm soudem CR a stavnm soudem CR existovala donedvna zsadn nzorov rozpornost v nhledu na to, zda bylo dle prvn pravy platn do 31. prosince…
Article
Ask Lexy

Weinhold Legal | Czech Republic | 11 May 2016

Nvrh novely insolvencnho zkona

Dne 19. dubna 2016 byl vldou Poslaneck snmovn, jako snmovn tisk c. 785, pedlozen pomrn rozshl nvrh novely insolvencnho zkona. Nvrh krom poslen dohledu…
Article
Ask Lexy

Weinhold Legal | Czech Republic | 11 May 2016

Přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Nvrh novho zkona o zadvn veejnch zakzek, o kterm jsme informovali v norovm vydn Legal Update, byl po vrcen Sentem dne 19. dubna 2016 schvlen…
Article
Ask Lexy

Weinhold Legal | Czech Republic | 11 May 2016

Novelle des Gesetzes ber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Am 1. Mai 2016 ist das Gesetz Nr. 88/2016 Slg. in Kraft getreten, das u.a. das Gesetz ber die Sicherstellung der weiteren Bedingungen fr die…
Article
Ask Lexy

Weinhold Legal | Czech Republic | 11 May 2016

Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu navázání soukromého milostného vztahu

Nejvyss soud se v tomto rozsudku zabval (ne)ppustnost okamzitho zrusen pracovnho pomru z dvod navzn ,,milostnho pomru s vedoucm pracovnkem dlezitho…
Article
Ask Lexy

Weinhold Legal | Czech Republic | 11 May 2016

Fristlose Aufhebung des Arbeitsverhltnisses wegen privater Beziehung

Der Oberste Gerichtshof hat sich in diesem Urteil mit der (Un-)Zulssigkeit der fristlosen Aufhebung des Arbeitsverhltnisses wegen Eingehens eines…
Article
Ask Lexy

Weinhold Legal | Czech Republic | 11 May 2016

Bill amending the Insolvency Act

On 19 April 2016, the Government submitted the Chamber of Deputies with Parliamentary Bulletin No. 785, a rather extensive bill amending the…
Article
Ask Lexy

Weinhold Legal | Czech Republic | 11 May 2016

Entwurf der Novelle des Insolvenzgesetzes

Am 19. April 2016 hat die Regierung der Abgeordnetenkammer als Parlamentsdrucksache Nr. 785 den recht umfangreichen Entwurf der Novelle des…
Article
Ask Lexy

Weinhold Legal | Czech Republic | 11 May 2016

Adoption of a new Act on Public Contracts

After being returned by the Senate on 19 April 2016, the new draft Act on Public Contracts that we wrote about in the February issue of Legal Update…
Article
Ask Lexy

Weinhold Legal | Czech Republic | 11 May 2016

Verabschiedung des neuen Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge

Der Entwurf des neuen Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge, über den wir in der Februarausgabe des Legal Update berichtet haben, wurde…
Previous page 1 2 3 ...