Refine your search

Content type
Language

123 results found

Article
Ask Lexy

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 4 Jun 2015

Vær oppmerksom på skriftlige erklæringer fra sakkyndig vitne

Det er en økende tendens at partene i rettssaker benytter private sakkyndige. I en nylig avsagt beslutning og kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg får…
Article
Ask Lexy

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 15 May 2015

Interessefellesskap – ikke så enkelt som avgiftsmyndighetene skulle ønske?

At det foreligger interessefellesskap mellom to, eller flere, virksomheter dukker fra tid til annen opp som en premiss eller en problemstilling i…
Article
Ask Lexy

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 15 May 2015

NY aldersgrense I arbeidsmiljøloven

Vi lever stadig lenger og pensjonsreformen har åpnet for fleksible ordninger som gir den enkelte arbeidstaker større frihet til å velge når…
Article
Ask Lexy

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 15 May 2015

Sannsynlige endringer vedrørende permitteringslønn

Det er ved regjeringens fremleggelse av revidert statsbudsjett 12. Mai 2015 foreslått at permitteringsreglene justeres. Sannsynligvis blir dette…
Article
Ask Lexy

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 15 May 2015

Endringer I arbeidstidsreglene I arbeidsmiljøloven

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidstidsreglene, som vil tre i Kraft med virkning fra 1. Juli 2015. Flere av de forslag som regjeringen sendte…
Article
Ask Lexy

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 15 May 2015

Lakselus og myndighetskontroll

Bekjempelse av lakselus er en av de store utfordringene i norsk fiskeoppdrettsnæring. Lus er et stort problem for næringen selv fordi lusen skader…
Article
Ask Lexy

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 12 May 2015

Nye regler om konkurransebegrensede avtaler I arbeidsforhold

Stortinget har nylig fått oversendt Proposisjon 85L fra regjeringen Solberg. Den inneholder lovforslag som vil endre reguleringen av…
Article
Ask Lexy

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 12 May 2015

Utvidet adgang til midlertidig ansettelse fra 1. Juli 2015

Det har vært mye debatt om nye regler i mediene, men også en del misforståelser om hva som nå er blitt konklusjonen. Utkastet ble endret så sent som…
Article
Ask Lexy

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 12 May 2015

Fastleggelse av kontraktens byggetid

Kontraktens regulering av byggetiden er sentralt i enhver kontrakt, og vil kunne utløse ulike rettsvirkninger dersom denne endres av ulike årsaker. I…
Article
Ask Lexy

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Norway | 12 May 2015

Hvordan selge en virksomhet?

Når man driver en virksomhet med en viss grad av suksess, vil virksomheten på et eller annet tidspunkt bli attraktiv for industrielle eller…
Previous page 1 2 3 ...