Welke reclame is beter dan de lancering van een bier met rode vruchten, “Duivelin” genaamd, tijdens het Wereldkampioenschap? 

BierCo, een Belgische vennootschap die actief is in de markt van bieren en limonades, besluit om een nieuw bier te ontwikkelen en dit te lanceren tijdens het Wereldkampioenschap Voetbal 2018. BierCo besluit om standjes op te zetten naast verschillende grote schermen waarop de matchen getoond worden die gespeeld worden door het Belgische team. Zij deelt er gratis monsters van Duivelin uit aan de supporters, terwijl zij er ook verschillende andere dranken van haar merk verkoopt. Om dit alles mooi te presenteren, besluit BierCo om aan iedere stand een mix van blikjes van Duivelin en haar andere dranken te stapelen in de vorm van een gigantische bal.

Hoe aantrekkelijk de strategie van BierCo ook is, het is aangeraden om voorzichtig te zijn en niet in het rood te gaan...

Hoewel het zeker is dat de strategie van BierCo alle supporters zal aanspreken, is deze niet volledig in overeenstemming met de regels en zal deze enigszins herzien moeten worden.

Ten eerste is het verboden om alcoholische dranken gratis op de openbare weg aan te bieden. BierCo zou deze regel bijgevolg overtreden door gratis monsters van Duivelin aan te bieden op straat.

Om deze standjes te kunnen installeren, moet BierCo er bovendien voor zorgen dat zij hiervoor voorafgaandelijk alle nodige vergunningen heeft verkregen. Het gaat bijvoorbeeld om het verkrijgen van een vergunning voor ambulante activiteiten (een vergunning is te verkrijgen bij een ondernemingsloket en is geldig in heel België), een vergunning van elke betrokken gemeente, of een vergunning voor de verkoop van alcoholische dranken.

Daarnaast moeten alcoholische dranken duidelijk als zodanig in de handel gebracht worden teneinde iedere verwarring met limonades te voorkomen, indien mogelijk door een fysieke scheiding. Om die reden adviseren wij BierCo om de gigantische bal met mengeling van alcoholische dranken en limonades te vervangen door bijvoorbeeld twee ballen, één met blikjes limonades en één met blikjes Duivelinnen, en hierbij duidelijk aan te geven welke bal limonades bevat en welke bal alcoholische dranken bevat.

Tot slot wordt BierCo aanbevolen om bij elke stand de volgende gezondheidsslogan te vermelden: “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” / “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse” / “Bier, zünftig gebraut, vernünftig getrunken”.

Al deze regels zijn vastgelegd in het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken die, hoewel het een zelfregulerende code is, geratificeerd is door de meeste organisaties die betrokken zijn bij de productie, reclame en distributie van bier.

Opgelet: het is mogelijk dat BierCo haar strategie zal moeten herzien voor het volgende wereldkampioenschap…

De Hoge Gezondheidsraad heeft onlangs een advies uitgebracht over de risico’s die samenhangen met alcoholconsumptie, waarin zij een volledig verbod op reclame en sponsoring met betrekking tot alcohol aanbeveelt.

GO RED DEVILS