In maart 2013 is de voorziening Inspectieview Milieu (IvM) opgeleverd. IvM maakt het mogelijk dat toezichthouders via een beveiligde website informatie uitwisselen en opvragen over één inspectie-object. De website bevat bijvoorbeeld informatie over de resultaten van inspecties. Het is de bedoeling dat alle inspectiediensten (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk), zoals de omgevingsdiensten, het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zich aansluiten op de voorziening.

IvM heeft twee doelen. IvM biedt ten eerste landelijke, regionale en lokale toezichthouders de mogelijkheid elkaars informatie over objecten van handhaving in te zien. Daarnaast zal het op termijn ook mogelijk worden dat de bedrijven die onder toezicht staan toegang krijgen tot een 'ondernemingsdossier'. De gedachte is dat door IvM de toezichthouder haar professionaliteit kan verbeteren, onnodige toezichtlasten kan beperken, en selectiever (en daardoor effectiever) toezicht kan houden. Meer informatie over IvM is hier te lezen.