Conclusies

  • Zaak C-408/12 P, YKK e.a. / Commissie, 12 februari 2014

(art. 101 VWEU (oud art. 81 EG) en art. 23 lid 2 Verordening (EG) nr. 1/2003, markten voor ritssluitingen, overige sluitingen en aanzetmachines, opeenvolgende aansprakelijkheid, wettelijk maximum van geldboete, begrip "onderneming", persoonlijke aansprakelijkheid, evenredigheidsbeginsel, afschrikkingsfactor)