Onlangs publiceerde zorgverzekeraar CZ de tarieven voor behandelingen onder het hoogste eigen risico: € 885. Op deze manier kunnen consumenten de goedkoopste behandeling die niet wordt gedekt, kiezen. Consumenten zullen op deze manier makkelijker profiteren van de marktwerking in de zorg; zij kunnen namelijk nu echt kiezen op basis van prijs. Dit is in lijn met de doelstellingen van het zogenaamde ‘jaar van transparantie’ dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseerde in 2015. Eén van de pijlers van dit jaar was dat de patiënt meer inzage moest krijgen in de kosten van zijn of haar behandeling.

Hoewel CZ door deze publicatie bijdraagt aan de gewenste transparantie, is het de vraag of de tarievenlijst met ruim 85.000 declaratiecodes werkelijk transparant is.

Zorgaanbieders en –verzekeraars zullen mogelijk in de toekomst hun volledige tarieven – in ieder geval onder het hoogste eigen risico – moeten prijsgeven omwille van transparantie. Dit kan grote gevolgen hebben voor relatief dure behandelingen omdat de prijsconcurrentie toeneemt.