Acht thuiszorgorganisaties in de regio Zuidwest-Friesland gaan de samenwerking aan bij het verlenen van 24-uurs zorg. Zolang de afstemming niet verder gaat dan strikt noodzakelijk om de zorgverlening te garanderen, zal de samenwerking waarschijnlijk geen strijd met de Mededingingswet opleveren.

De thuiszorgaanbieders (Antonius Zorggroep, Buurtzorg, Alliade, Hof en Hiem, Patyna, Slippens Thuiszorg en Steffies particuliere zorg) in de regio Zuidwest-Friesland gaan de samenwerking aan bij het verlenen van 24-uurs zorg (klik hier). De reden hiervoor is dat Zuidwest-Friesland een dunbevolkt gebied is waar het niet rendabel is om zelfstandig nachtzorg en onplanbare zorg te leveren. Met de samenwerking verwachten de zorgaanbieders efficiëntieverbeteringen en kostenvoordelen te behalen. Deze voordelen zullen worden doorgegeven aan de patiënt.

De betrokken thuiszorgaanbieders zullen per dag afspreken welke organisatie na elf uur ’s avonds de zorg levert. Overdag zullen patiënten zorg geleverd (blijven) krijgen van de zorgaanbieder voor wie ze hebben gekozen.

De samenwerking tussen de acht thuiszorgaanbieders is een goed voorbeeld van de ruimte die de Mededingingswet biedt voor samenwerking die het belang van de patiënt dient. Zolang de afstemming tussen de thuiszorgaanbieders zich beperkt tot de uitvoering van 24-uurs zorg, zal de samenwerking waarschijnlijk geen problemen met de Mededingingswet opleveren. Op andere aspecten van de zorgverlening zullen de thuiszorgaanbieders moeten blijven concurreren.

De Mededingingswet gaat ervan uit dat partijen zelf beoordelen of bepaalde afspraken niet in strijd zijn met de wet. De Richtsnoeren voor de zorgsector(2010) van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bieden een handvat bij deze zogenoemde self assessment.