Is het merk VELENO voor gitaren zo bekend dat de eigenaar van het merk, John Veleno, het gebruik van de artiestennaam Rosa Veleno kan verbieden?

Veleno gitaren

Veleno is een merk dat wordt gebruikt voor een aluminium gitaar die in 1972 werd ontworpen door John Veleno uit St. Petersburg, Florida. De gitaar staat bekend om zijn unieke geluid. Bekende gitaristen als Eric Clapton, Lou Reed, Greg Allman (van de Allman Brothers Band), Dolly Parton en vele andere gitaristen speelden op gitaren van het merk VELENO.

Rosa Veleno

In 2016 heeft Sheena Todd uit Spring Valley in Californië een aanvraag ingediend voor het merk ROSA VELENO. Todd gebruikt Rosa Veleno als artiestennaam.

John Veleno zag dat niet zo zitten en diende oppositie in bij het Amerikaanse merkenbureau. Veleno zegt dat hij een legendarische gitaarbouwer is, wiens achternaam al 40 jaar onmiskenbaar verbonden is met de muziekindustrie en tevens een bekend merk is geworden. Verder meent hij dat de naam Rosa Veleno verwarring bij het publiek kan veroorzaken en verwatering van zijn merk kan betekenen. De consument die bekend is met het merk VELENO voor gitaren zou kunnen denken dat een artiest en componist met de naam Rosa Veleno deel uitmaakt van de familie Veleno, waardoor verwarring kan optreden. Sheena Todd ontkent dat hiervan sprake is.

Oordeel

Het Amerikaanse merkenbureau is van mening dat het merk VELENO tenminste onder gitaarliefhebbers enige bekendheid geniet. Maar John Veleno is er niet in geslaagd om voldoende bewijzen van gebruik van onder meer verkoopaantallen en bijvoorbeeld advertentie-uitgaven te overleggen, van andere producten dan gitaren: hij heeft niet aangetoond dat zijn merk voor andere producten of diensten dan gitaren is gebruikt. Het feit dat de gitaren van Veleno en de diensten van Todd aan muziek gerelateerd zijn in de breedste zin van het woord, volstaat naar de mening van het Amerikaanse merkenbureau niet om te bewijzen dat de producten en diensten soortgelijk zijn waardoor er kans op verwarring tussen de beide merken bestaat.

In feite is er geen bewijs van enige relatie tussen productie-gitaren, die volgens de getuigenis van Veleno techniek en fabricagevaardigheden vereisen, en componeren en produceren van muziek, wat artistieke inspanningen zijn. Noch is er enig bewijs dat gitaren- en muziekdiensten via dezelfde handelskanalen worden afgezet.

Het Amerikaanse merkenbureau concludeerde dat, hoewel de merken meer gelijksoortig zijn dan ongelijksoortig, het merk VELENO op zich niet sterk en bekend genoeg is en de overlegde verkoopcijfers onvoldoende zijn om het ontbreken van enig bewijs van een relatie tussen de gitaren en muziekdiensten te overwinnen.

Al met al achtte het Amerikaanse merkenbureau de kans op verwarring onwaarschijnlijk en verwierp daarom de oppositie.

Belang bewijs van gebruik

Deze zaak zou een andere uitkomst kunnen hebben gehad als er meer bewijs geleverd had kunnen worden waaruit de bekendheid van het merk VELENO kon worden afgeleid. Omdat in oppositieprocedures vaak bewijs van gebruik moet worden geleverd, is het handig om gedurende de tijd waarin het merk wordt gebruikt bewijs te verzamelen. Bewijs kan bestaan uit cijfers over verkochte aantallen product, marktaandeel, uitgaven voor marketing, beursdeelname, advertenties en dergelijke. Op het moment dat u betrokken raakt in een oppositie, kan het materiaal dan direct worden gebruikt.