26 червня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою України 23 травня Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» (надалі – «Закон»). Закон був опублікований 27 червня 2017 року і набире чинності через три місяці з дня його опублікування.

Підписання і офіційне опублікування вказаного закону є продовженням реформування національного законодавства в напрямку спрощення ведення бізнесу та створення більш сприятливого інвестиційного клімату в Україні для іноземних інвесторів.

Зокрема, процедура видачі дозволів на застосування праці іноземців та посвідок на тимчасове проживання в Україні мала численні вади. Найбільш істотним недоліком вважалося те, що іноземний інвестор, який не був одночасно працівником підприємства, не мав права перебувати на законних підставах в Україні для контролю за діяльністю свого підприємства (суб’єкта економічної діяльності через якого зокрема і було здійснено інвестицію).

Закон встановлює, що:

  • Iнвестування в економіку України є не тільки підставою для імміграції, а й підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання; та
  • врегульовує на законодавчому рівні базові аспекти оформлення дозволу на застосування праці іноземців та посвідки на тимчасове проживання.

Станом на сьогодні особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, мали право звернутися до уповноваженого органу, з метою отримання дозволу на імміграцію в Україну в межах квоти імміграції визначеної Кабінетом міністрів України, і як результат – отримати посвідку на постійне проживання.

Вказаний порядок обмежував права інвестора в частині контролю за іноземною інвестицією, адже термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію становить 1 рік з дня її подання і, відповідно контроль за використанням інвестиції міг здійснюватися іноземцем тільки віддалено, через уповноважених осіб чи шляхом працевлаштування на підприємстві, в яке здійснена інвестиція.

Для того, щоб працевлаштуватися в Україні, іноземцеві та підприємству, яке працевлаштовує такого іноземця, слід було пройти ряд бюрократичних процедур, з проходженням різного роду тестів, отриманням різних довідок, що доволі часто було сферою для зловживань.

З прийняттям Закону, з 27 вересня 2017 року, вказаний недолік буде усунуто.

Так, якщо іноземець чи особа без громадянства, має право звернутися за отриманням посвідки на тимчасове проживання у випадку, якщо:

  • іноземець та особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, дані про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  • розмір частки власності іноземця або особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції.

Строк видачі такої посвідки становить 10 днів з дня отримання уповноваженим органом заяви з проханням про видачу такої посвідки.

Як результат, особи, які прибули в Україну з метою контролю за діяльністю юридичних осіб, в яких вчинено інвестицію у встановленому розмірі і отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період дії посвідки.

Проте, слід звернути увагу, що розмір інвестиції, що дають право на отримання посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання є різними через визначення суми іноземної інвестиції в різних іноземних валютах. Це, на нашу думку, на початковому етапі реалізації нових правил може викликати ряд непорозумінь.

Законом в першу чергу на законодавчому рівні закріплено порядок отримання дозволу на працевлаштування в Україні іноземців та осіб без громадянства, що унеможливлює створення додаткових необгрунтованих бюрократичних перешкод при працевлаштуванні іноземців. Раніше, порядок і умови надання дозволу на працевлаштування визначалися підзаконними актами та, відповідно, могли змінюватися на рівні таких підзаконних актів. Закріплення таких положень в законі значно обмежує простір для зловживання і встановлює чіткі вимоги, яким повинні відповідати підзаконні акти.

Також слід звернути увагу, що з прийняттям закону був розширений перелік осіб, яким може надаватися дозвіл – зокрема це іноземні високооплачувані професіонали, засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні, випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, іноземні працівники творчих професій, іноземні ІТ-професіонали та чітко визначено, які саме особи ввважаються такими.

На нашу думку, вказані зміни спростять процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземних інвесторів, а також залучення іноземних менеджерів та іноземних кваліфікованих працівників, що необхідно на перших етапах розвитку підприємства, в тому числі з іноземними інвестиціями в Україні.

Загалом оціннючи новий Закон, вважаємо, що такі зміни сприятимуть зростанню залучення іноземних інвестицій в Україну через зняття регуляторних бар’єрів на законодавчому рівні.