Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in “İstisna Kriterleri” başlıklı madde 16 uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kişisel verinin niteliği, kişisel verinin sayısı, kişisel verinin işlenme amacı, kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı, kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu, kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlardan kaynaklanması, kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresi, veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri kriterlerini göz önünde bulundurarak kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilecektir. Söz konusu istisna kriterlerine ilişkin olarak 17 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararı ile, 02 Nisan 2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave olarak, yıllık çalışan sayısı elliden az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk Lirasından (“TL”) az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar verilmişti.

Son dönemlerde Türkiye’deki ekonomik koşullar göz önüne alınarak Kurul tarafından 17 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” ifadesi “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” şeklinde değiştirilmiştir. Çalışan sayısında herhangi bir güncelleme yapılmamakla birlikte sadece yıllık mali bilanço tutarına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu doğrultuda, veri sorumlusunun yıllık mali bilançosu, tamamlanmış takvim yılına ait tüzel kişilerde kurumlar vergisi ve gerçek kişilerde gelir vergisi beyannamesindeki esas değerin 100 Milyon TL’ye ulaşması halinde VERBİS kayıt yükümlülüğü doğacaktır.

Kurul’un 6 Temmuz 2023 tarihli 2023/1154 sayılı kararı bu linkten ulaşabilirsiniz.

“Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven’in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette’de yer almıştır.”