De Tweede Kamer heeft op 4 oktober jl. na een debat over de toetsing van ZZP-contracten door de Belastingdienst in het kader van de Wet DBA zeven moties aangenomen inzake de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Mei Li Vos (PvdA) verzocht Staatssecretaris Wiebes onder meer kritisch te kijken naar de positie van medisch specialisten. "Een medisch specialist in een ziekenhuis kan een zzp’er zijn terwijl hij gewoon altijd zijn werk via het ziekenhuis krijgt en dat werk gewoon op gezette tijden binnenkomt. Ik heb nooit begrepen wat daar voor “ondernemends” aan is," zegt Vos. Na de transitieperiode (tot 1 mei 2017) van de Wet DBA is het voorstel van de (aangenomen) motie om stapsgewijs met handhaving aan te vangen en daarbij voorrang te geven aan de pakketbezorgingssector en de medisch specialisten (motie-Mei Li Vos, 34036 nr. 34).

Eerdere healthbits over dit thema treft u hieronder aan:

Gebruikelijk loon medisch specialist 2015

Invoering Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties uitgesteld