Het Ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag 17 juni 2016 een wetsvoorstel (Kamerstuknr. 34 497) gepubliceerd met daarin de tarieven voor de Opslag Duurzame Energie voor 2017.

De tarieven zijn aanzienlijk verhoogd ten opzichte van 2016. Tevens wordt vermeld dat onderzocht wordt om de ODE te integreren in de energiebelasting per 2018.

De Minister van EZ voorziet in een uiterste inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2017. Een latere inwerkingtredingsdatum zou volgens de Minister leiden tot “het aanmerkelijke publieke nadeel van - uiteindelijk - het ontbreken van dekking voor de kasuitgaven die voor de SDE+ moeten worden verricht”.