W jednym z moich poprzednich artykułów - „ Jak angielski testament dziadka uśmiercono w Polsce” pisałam o różnicach pomiędzy wymogami, których spełnienie decyduje o mocy prawnej testamentu w Polsce i w Anglii. Zalecałam wówczas również sporządzanie testamentu zarówno w Anglii, jak i w jurysdykcji obcej, w której znajdują się aktywa. Liczba i charakter zapytań, które otrzymałam po publikacji tego artykułu, potwierdziły to, co wynikało z dotychczasowych doświadczeń moich klientów - osoby, które w chwili śmierci posiadają aktywa na terytorium więcej niż jednego kraju, zazwyczaj pozostawiają tylko jeden testament. A więc, czy testament zagraniczny, sporządzony poza Anglią i Walią, może posiadać moc prawną w Anglii?

Odpowiadając w skrócie, można powiedzieć: tak. Zgodnie z ustawą o testamentach z 1963 roku (the Wills Act 1963), w przypadku wszystkich osób zmarłych po 1 stycznia 1964 r, testament zagraniczny może być uznany za ważny w Anglii i Walii, jeżeli został sporządzony zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa, w którym został on sporządzony lub jeżeli został sporządzony zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa, którego testamentodawca - w chwili sporządzenia testamentu lub w chwili śmierci - był obywatelem lub w którym miał zwyczajowe miejsce przebywania lub stałe miejsce zamieszkania. Zgodnie z tą zasadą, polski testament sporządzony przez polskiego obywatela, który żył i posiadał aktywa w Anglii, może tu zostać uznany za ważny, posiadający moc prawną.

W praktyce, aby nadać takiemu testamentowi moc prawną, należy wystąpić o wydanie na postawie takiego testamentu angielskiego upoważnienia do zarządzania spadkiem (Grant of Probate). Zachęcam do przeczytania mojego artykułu objaśniającego jak wygląda związana z tym procedura. Oprócz standardowych dokumentów, które należy przesłać z testamentem do Rejestru Spadkowego, w przypadku testamentu zagranicznego, należy przedstawić sądowi także dokument zwany affidavit. Jest to złożone pod przysięgą oświadczenie zawierające szczegółowe wyjaśnienia mających znaczenie faktów i objaśnienie co do posiadania przez testament mocy prawnej w kontekście wymogów prawa krajowego - odpowiednio - państwa, w którym testament został sporządzony lub państwa, którego zmarły był obywatelem. W przypadku testamentów polskich, Rejestr Spadkowy będzie zazwyczaj zainteresowany przedstawieniem dowodu, że testament został sporządzony przez notariusza, który potwierdzi że sporządził dany testament albo dowodu, że polski sąd rozstrzygnął już o rozdysponowaniu majątku w Polsce zgodnie z treścią testamentu, uznając tym samym jego moc prawną.

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowej porady w zakresie dopuszczalności zastosowania zagranicznego testamentu w Anglii lub jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w zarządzaniu spadkiem w Anglii, uprzejmie proszę o skontaktowanie się ze mną.